A A+ A++

Zespół Chemii Nieorganicznej

W zespole prowadzone są badania nad zastosowaniem technik membranowych w syntezie i technologii chemicznej oraz w ochronie środowiska. W szczególności prowadzone są badania nad:

 • Zastosowaniem technik elektromembranowych do odzysku metali z odpadowych strumieni z przemysłu galwanizerskiego – zatężanie i oczyszczanie ścieków galwanizerskich
 • Zastosowaniem technik elektromembranowych w syntezie i recyklingu chemicznym, np. syntezie epoksydów i (oligo)eteroli ze związków chloroorganicznych, w odsalaniu wodno-organicznych mieszanin poreakcyjnych szczególnie do odzysku cieczy jonowych, rozpuszczalników glimowych, alkoholi polihydroksylowych (gliceryny, glikoli, oligogliceroli, poliglikoli etylenowych, cukrów)
 • Zastosowaniem technik membranowych do usuwania i odzysku związków boru z odpadów przemysłowych i wód pochodzenia naturalnego
 • Usuwaniem i unieszkodliwianiem zanieczyszczeń nieorganicznych (związków boru, jonów metali i niemetali) w wodach i ściekach metodami sorpcyjnymi.
 • Analiza specjacyjna i usuwanie metali ciężkich
 • Otrzymywaniem wodorotlenku magnezu
 • Nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi przekładek dystansujących w modułach membranowych
 • Laboratoryjny moduł ciśnieniowy do separacji membranowej w przepływie krzyżowym
 • Metoda utylizacji płynu zwrotnego z procesu szczelinowania hydraulicznego
 • Nowa metoda szacowania ryzyka blokowania membran
 • Wytwarzanie wody zdemineralizowanej do uzupełniania obiegu wodnoparowego metodami elektromembranowymi
 • Usuwanie boru z roztworów wodnych
 • Odsalanie i zatężanie roztworów zasolonych w zintegrowanych i hybrydowych układach membranowych oraz membranowo-krystalizacyjnych

Zespół składa się z następujących osób:

 • prof. dr hab inż. Marian Turek
 • dr hab. inż. Piotr Dydo, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Agata Jakóbik-Kolon, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Joanna Kluczka, prof. PŚ
 • dr inż. Dorota Babilas
 • dr inż. Andrzej Milewski
 • dr inż. Krzysztof Mitko
 • mgr inż. Joanna Bok-Badura
 • mgr inż. Beata Sagan-Szendzielorz
 • mgr inż. Paweł Skóra
Projekty

Projekty

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie