A A+ A++

Kształcenie

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne zarówno z przedmiotów podstawowych, np. Chemia Ogólna czy Chemia Nieorganiczna, jak i przedmiotów kierunkowych, np. Technologia Chemiczna na wszystkich kierunkach studiów oferowanych przez Wydział Chemiczny.

W katedrze prowadzona jest również specjalność Technologia Chemiczna Nieorganiczna i Elektrochemia oraz Analityka w Kontroli Jakości i Ochronie Środowiska.

photo

Studia I stopnia

photo

Studia II stopnia

photo

Studia III stopnia

photo

Tematy prac inżynierskich i magisterskich

photo

Biblioteka katedralna

photo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie