A A+ A++

Studia III stopnia - studia doktoranckie

Nasi pracownicy są opiekunami naukowymi „Doktoratów wdrożeniowych”.

Głównym założeniem programu MEN „Doktorat wdrożeniowy” jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. „Doktorat wdrożeniowy” jest szansą uzyskania stopnia doktora przez osoby, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Od roku akadem. 2020/2021 realizowane są następujące tematy pracy doktorskich w programie „Doktorat wdrożeniowy”:

Badania nad zastosowaniem metod sorpcyjnych w technologii odzysku i rozdziału metali szlachetnych, doktorant: mgr inż. Karolina Goc (Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych), opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Kluczka, prof. Pol. Śl.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie