A A+ A++

Studia II stopnia - magisterskie

W ramach studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) podstawowym kierunkiem prowadzącym przez nas jest Technologia Chemiczna. Absolwenci kończący ten kierunek zdobywają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii. Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

W katedrze prowadzone są zajęcia na specjalnościach:

 • Technologia Chemiczna: Technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • Chemia nieorganiczna II
  • Korozja
  • Wybrane działy technologii nieorganicznej
  • Terminologia angielska
  • Oczyszczanie gazów i cieczy
  • Metody elektrochemiczne w ochronie środowiska
  • Procesy membranowe
  • Metody elektrochemiczne w inżynierii powierzchni
 • Chemia – Bioanalityka
  • Chemical nomenclature
  • Techniki sprktralne w analizie śladowej
  • Optymalizacja i walidacja procedur analitycznych
 

Projekty PBL

Nasi studenci w ramach zajęć i prac dyplomowych moga brać udział w projektach PBL.

Projekty PBL to programy realizowane w formie Project Based Learning PO WER 3.5. pt. “Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. PBL to współpraca pomiędzy wydziałami realizowana przez studentów w formie Indywidualnych Programów Studiów pod opieką pracowników Uczelni i ekspertów przemysłowych.

Dr hab. inż. Joanna Kluczka obecnie jest zaangażowana w PBL edycja V pt. „Wpływ warunków technologicznych wytwarzania drewna o zwiększonej gęstości na anizotropię jego własności konstrukcyjno-wytrzymałościowych”. Sprawuje opiekę naukową nad studentkami naszego wydziału kier. Technologia chemiczna: Patrycją Grabowską i Katarzyną Pietą. W roku ubiegłym zespół PBL edycja III w którym uczestniczyła dr hab. inż. Joanna Kluczka przygotował wspólnie wystąpienie i artykuł: Pradelok S., Sakiewicz P., Sakiewicz P., Kluczka J., Piotrowski K., Gołombek K., Jonda E., Lis M., Płaczek G., Janik B., Herdy I., Orda S., Kawczyńska A. Funkcjonalizacja strukturalno-przestrzenna biodegradowalnych kompozytów na bazie lignocelulozy z drewna iglastego do zastosowań w budownictwie, PM News, 2020, 23, 22.

photo

Kompozyt na bazie lignocelulozy z drewna iglastego – zdjęcia z mikroskopu SEM.

Źródło: opracowanie własne zespołu PBL-III. Opublikowane w PM News, 2020, 23, 22.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie