A A+ A++

Pracownicy Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania

Kierownik KPiSS

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

p. 305

tel. 32 237 10 50
tel. 32 237 23 98

Pracownicy naukowi KPiSS

prof. dr hab. inż. Jarosław Figwer

prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka

dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, prof. Pol. Śl.

dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. Pol. Śl.

dr hab. inż. Józef Wiora, prof. Pol. Śl.

dr hab. inż. Sebastian Budzan, prof. Pol. Śl.

dr inż. Dariusz Buchczik

dr inż. Tomasz Grychowski

dr inż. Teresa Główka

dr inż. Janusz Hajda

dr inż. Witold Ilewicz

dr inż. Karol Jabłoński

dr inż. Ryszard Jakuszewski

dr inż. Andrzej Kozyra

dr inż. Piotr Krauze

dr inż. Jacek Loska

dr inż. Krzysztof Mazur

dr inż. Małgorzata I. Michalczyk

dr inż. Jerzy Mościński

dr inż. Szymon Ogonowski

dr inż. Zbigniew Ogonowski

dr inż. Alicja Wiora

dr inż. Stanisław Wrona

dr inż. Janusz Wyrwał

dr inż. Roman Wyżgolik

p. 324

p. 205

p. 307

p. 306

p. 113

p. 109

p. 111

p. 112

p. 221

p. 203

p. 111

p.106

p. 120

p. 105

p. 114

p. 220

p. 204

p. 216

p. 329

p. 206

p. 329

p. 115

p. 107

p. 222

p. 108

tel. 32 237 10 46

tel. 32 237 21 32

tel. 32 237 10 46

tel. 32 237 10 46

tel. 32 237 19 04

tel. 32 237 15 47

tel. 32 237 21 33

tel. 32 237 21 33

tel. 32 237 25 07

tel. 32 237 27 67

tel. 32 237 21 33

tel. 32 237 23 76

tel. 32 237 14 62

tel. 32 237 23 76

tel. 32 237 19 04

tel. 32 237 25 07

tel. 32 237 27 67

tel. 32 237 14 62

tel. 32 237 10 84

tel. 32 237 27 67

tel. 32 237 10 84

tel. 32 237 19 04

tel. 32 237 23 76

tel. 32 237 25 07

tel. 32 237 15 47

Doktoranci

mgr inż. Anna Pietruszewska

mgr inż. Oliwia Krauze

mgr inż. Jarosław Rzepecki

p. 207

p. 106

p. 207

tel. 32 237 21 32

tel. 32 237 23 76

tel. 32 237 21 32

Pracownicy administracyjni i techniczni

mgr Hanna Nowak

mgr Laura Frydrychowska-Mucha

mgr inż. Łukasz Rataj

Piotr Kotowicz

p. 304

p. 210

p. 326

p. 219

 

tel. 32 237 23 98

tel. 32 237 21 27

tel. 32 237 19 18

tel. 32 237 10 58

 

 

 

 

 

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie