A A+ A++

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia (KK)

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia pełni pomocniczą rolę pomocniczą w opiece nad procesem kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i na poszczególnych stopniach studiów.  W zakresie kompetencji KK leży:

 • Wsparcie w realizacji bieżących zadań wynikających z cyklu kształcenia, w szczególności podział studentów na specjalności i wybór przez studentów przedmiotów obieralnych.
 • Koordynowanie akwizycji informacji i dokumentacji związanych z programem studiów i realizacją procesu dydaktycznego.
 • Wyrażanie opinii w zakresie zgodności programów studiów, np. w przypadku projektów PBL.
 • Monitorowanie kształcenia zgodnie z odpowiednimi procedurami SZJK, w szczególności ocena jakości dyplomowania.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia jest następujący: 

(studia w j. polskim)

 • Automatyka i Robotyka I stopień - dr hab. inż. Adam Gałuszka, prof. PŚ
 • Automatyka i Robotyka II stopień - dr inż. Andrzej Kozyra
 • Elektronika i Telekomunikacja I stopień - dr inż. Andrzej Malcher
 • Elektronika i Telekomunikacja I stopień studia niestacjonarne - dr inż. Andrzej Malcher
 • Elektronika i Telekomunikacja II stopień - dr hab. inż. Mirosław Chmiel, prof. PŚ
 • Informatyka I stopień - dr inż. Krzysztof Dobosz
 • Informatyka II stopień - dr inż. Marcin Michalak
 • Informatyka I stopień (Katowice) - dr inż. Jarosław Flak
 • Informatyka I i II stopień (studia niestacjonarne) - dr inż. Michał Maćkowski
 • Teleinformatyka I stopień - dr hab. inż. Wojciech Sułek
 • Teleinformatyka II stopień - dr inż. Grzegorz Dziwoki
 • Biotechnologia I stopień - dr hab. Magdalena Skonieczna, prof. PŚ
 • Biotechnologia II stopień - dr inż. Joanna Żyła

(studia w j. angielskim)

 • Makrokierunek/CEIE I stopień - dr hab. inż. Tomasz Pander, prof. PŚ
 • Makrokierunek/CEIE II stopień: Automatyka i Robotyka - dr inż. Andrzej Kozyra
 • Makrokierunek/CEIE II stopień: Elektronika i Telekomunikacja - dr hab. inż. Mirosław Chmiel, prof. PŚ
 • Makrokierunek/CEIE II stopień: Data Science - dr inż. Michał Marczyk
 • Informatics I stopień - dr hab. inż. Bartłomiej Zieliński, prof. PŚ
 • Informatics II stopień - dr inż. Ewa Płuciennik

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie