A A+ A++

Rada ds. Doskonalenia Kształcenia (RDK)

Rada ds. Doskonalenia Kształcenia (RDK) jest podmiotem odpowiedzialnym za całościową opiekę nad programami kierunków studiów realizowanych przez pracowników Wydziału. Do kompetencji Rady należy: 

 • Nadzorowanie doskonalenia procesu kształcenia w jednostce, w szczególności modernizowania oferty dydaktycznej Wydziału (programy studiów, programy projakościowe, PBL).
 • Określanie standardów współpracy w zakresie dydaktyki z uczelniami zagranicznymi (np. zasady wspólnego dyplomowania).
 • Opiniowanie wniosków w zakresie doskonalenia kształcenia, przedkładanych Radzie Dziekańskiej.
 • Określanie standardów w procesie dyplomowania.
 • Monitorowanie jakości kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Proponowanie kryteriów rekrutacji i limitów przyjęć na kierunki i specjalności.

W skład RDK wchodzą koordynatorzy kierunków powołani zarządzeniem JM Rektora. Koordynatorami poszczególnych kierunków studiów wchodzącymi w skład RDK są:

 • Automatyka i Robotyka - dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, prof. PŚ
 • Elektronika i Telekomunikacja - dr hab. inż. Tomasz Golonek
 • Informatyka i Informatics (j. ang.) -  dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ
 • Teleinformatyka - dr hab. inż. Robert Czerwiński, prof. PŚ
 • Biotechnologia - prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja
 • Control, Electronic and Information Engineering (CEIE, j. ang.) - dr inż. Krzysztof Tokarz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie