A A+ A++

Poczet Dziekanów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Prof. dr inż. Tadeusz ZAGAJEWSKI, lata 1964 – 1968

Prodziekan
ds. nauczania:
doc. dr inż. Jerzy SIWIŃSKI, 1964 – 1965
doc. dr inż. Bogdan SKALMIERSKI, 1965 - 1968
Prodziekan
ds. studiów dla pracujących:
doc. dr inż. Adam MACURA, 1966 - 1968
 

Prof. dr inż. Henryk KOWALOWSKI, lata 1968 – 1973

Prodziekan
ds. nauczania:
doc. dr inż. Bogdan SKALMIERSKI, 1968 - 1969
doc. dr inż. Janusz PIOTROWSKI, 1969 - 1972
Prodziekan
ds. nauki:
doc. dr inż. Stanisław MALZACHER, 1968 - 1972
Prodziekan
ds. studiów dla pracujących:
doc. dr inż. Adam MACURA, 1968 - 1972
doc. dr inż. Antoni NIEDERLIŃSKI, 1972 - 1973
 

Doc. dr inż. Jerzy KOPKA, lata 1973 – 1981

Prodziekan
ds. nauczania i wychowania:
doc. dr inż. Janusz PIOTROWSKI, 1972 - 1975
doc. dr hab. inż. Antoni NIEDERLIŃSKI, 1975 - 1977
dr hab. inż. Jerzy FRĄCZEK, 1977 - 1981
Prodziekan
ds. studiów dla pracujących:
doc. dr hab. inż. Antoni NIEDERLIŃSKI, 1973 - 1975
doc. dr inż. Zbigniew BORTLICZEK, 1975 - 1977
doc. dr hab. inż. Ferdynand WAGNER, 1977 - 1978
prof. dr inż. Stanisław MALZACHER, 1978 - 1981
Kierownik studiów doktoranckich:prof. dr hab. inż. Ryszard GESSING
 

Prof. dr inż. Stanisław MALZACHER, lata 1981 – 1984

Prodziekani
ds. nauczania i wychowania:
doc. dr hab. inż. Jerzy FRĄCZEK, 1981 - 1984
(dr inż. Henryk MAŁYSIAK, p.o., 1982)
prof. dr hab. inż. Adam MACURA, 1981 - 1984
Prodziekan
ds. studiów dla pracujących:
doc. dr Jan WALICHIEWICZ, 1981 - 1984
 

Ryszard GessingProf. dr hab. inż. Ryszard GESSING, lata 1984 – 1987

Prodziekan
ds. nauczania i wychowania:
doc. dr inż. Zdzisław POGODA
Prodziekan:doc. dr Jan WALICHIEWICZ
 

Doc. dr inż. Jerzy KOPKA, lata 1987 – 1990

Prodziekan
ds. nauczania i wychowania dla kierunku Automatyka:
doc. dr inż. Franciszek MARECKI
Prodziekan
ds. nauczania i wychowania dla kierunku Elektronika:
prof. dr hab. inż. Ernest CZOGAŁA
Prodziekan
ds. nauczania i wychowania dla kierunku Informatyka:
prof. dr hab. inż. Andrzej GRZYWA
 

Prof. dr hab. inż. Jan CHOJCAN, lata 1990 – 1996

Prodziekan
ds. kierunku Automatyka (od 1993 AiR):
prof. dr hab. inż. Andrzej ŚWIERNIAK
Prodziekan
ds. kierunku Elektronika (od 1993 EiT):
dr inż. Jerzy MAZUR
Prodziekan
ds. kierunku Informatyka:
prof. dr hab. inż. Stanisław KOZIELSKI
 

Prof. dr hab. inż. Stanisław KOZIELSKI, lata 1996 – 2002

Prodziekan
ds. kierunku AiR:
prof. dr hab. inż. Konrad WOJCIECHOWSKI
Prodziekan
ds. kierunku EiT:
dr inż. Adam BŁASZKOWSKI
Prodziekan
ds. kierunku INF:
doc. dr inż. Henryk MAŁYSIAK
Pełnomocnik
ds. CKI w Rybniku:
dr inż. Jerzy MAZUR, I-IX 2002
 

Prof. dr hab. inż. Jerzy RUTKOWSKI, lata 2002 - 2008

Prodziekan ds. kierunku AiR:prof. dr hab. inż. Zdzisław DUDA, od 2002 (od 2005 także ds. kierunku Biotechnologia)
Prodziekan
ds. kierunku EiT:
dr inż. Władysław CIĄŻYŃSKI, od 2002
Prodziekan
ds. kierunku INF:
dr inż. Wojciech MIELCZAREK, od 2002
Pełnomocnik
ds. Makrokierunku:
prof. dr hab. inż. Ewaryst TKACZ, 2002 - 2005
dr inż. Joanna POLAŃSKA, od 2005
Pełnomocnik
ds. CKI w Rybniku:
dr inż. Władysław CIĄŻYŃSKI, 2002 - 2005
dr inż. Wojciech MIELCZAREK, od 2005
Pełnomocnik
ds. Ośrodka w Sosnowcu:
prof. dr hab. inż. Leon LASEK, od 2002
dr inż. Władysław CIĄŻYŃSKI, od 2005
 

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Duda, lata 2008 - 2012

Prodziekan ds. Studenckich i
Współpracy Międzynarodowej:
prof. dr hab. inż. Joanna Polańska
Prodziekan ds. Studenckich:dr hab. inż. Zbigniew Rymarski
Prodziekan ds. Studenckichdr inż. Rafał Cupek
 

Prof. dr hab. inż. Adam Czornik, lata 2012 - 2019

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej oraz Makrokierunku
prof. dr hab. inż. Joanna Polańska, 2012-2016
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej
dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ, od 2016
Prodziekan ds. Studenckichdr inż. Katarzyna Mościńska
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwojudr inż. Rafał CUPEK, 2012 - 2013
dr inż. Krzysztof Tokarz, od 2013
Prodziekan ds. Ogólnychdr inż. Krzysztof Simek
 

Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska, lata 2019 - 2020

Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:dr hab. inż. Jarosław Śmieja, prof. PŚ
Prodziekan ds. Ogólnych:dr inż. Krzysztof Simek
 
 

Dziekan, prof. dr hab. inż. Dariusz KANIA, lata 2020-2024

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Studenckich:dr inż. Katarzyna Mościńska
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:prof. dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie