A A+ A++

Laboratorium Wirtualnego Latania

Laboratorium Wirtualnego Latania (LWL) jest unikatowym w skali kraju i Europy, profesjonalnym zapleczem naukowo-badawczym. Służy ono kształceniu studentów Politechniki Śląskiej oraz badaniom naukowym, prowadzonym przez naukowców w międzynarodowych konsorcjach.

LWL posiada obecnie 15 symulatorów lotu (5 kokpitowych urządzeń klasy FNPT II, w tym jeden certyfikowany symulator FNPT II MCC) oraz 10 urządzeń klasy BTD (Elite PI135).

Sprzęt Laboratorium wykorzystywany był w trzech zakończonych pozytywnie projektach 7. Programowego UE dotyczących zastosowań systemu EGNOS w lotnictwie (jeden z nich był koordynowany przez Politechnikę Śląską) a obecnie Laboratorium jest zaangażowane w realizację koordynowanego przez Politechnikę śląską projektu Horizon 2020 pt. "Working in a Collaborative Factory of the Flight Simulators Branch of RISE', którego celem jest zbudowanie wraz z producentem światowej klasy symulatorów prototypu innowacyjnego symulatora samolotu Boeing 737, wykorzystującego elementy rzeczywistości poszerzonej.  Łączny budżet wspomnianych czterech projektów przekracza 21 mln zł.

Oprócz badań realizowanych w ramach projektów finansowanych przez Komisję Europejską, w Laboratorium prowadzone są m.in. badania młodych badaczy naszego Wydziału (np. w ramach BKM) zmierzające do automatycznego wykrywania znużenia pilota długotrwałym lotem (metodami analizy sygnałów EEG) a także rozwijane są pasje uczestników koła naukowego vFly.

Lista osób obsługujących aparaturę i sprzęt Laboratorium Wirtualnego Latania

 1. dr hab. inż. Krzysztof Cyran, prof. PŚ - pomysłodawca i kierownik laboratorium
 2. dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ
 3. dr hab. inż. Karolina Nurzyńska
 4. dr inż. Dariusz Myszor
 5. dr inż Małgorzata Bach
 6. dr inż Aleksandra Werner
 7. dr inż. Przemysław Skurowski
 8. mgr inż Oleg Antemijczuk - zastępca kierownika ds. eksploatacji
 9. mgr inż. Magdalena Pawlyta
 10. mgr inż. Agnieszka Michalczuk
 11. mgr. inż. Kamil Wereszczyński

Podział Laboratorium Wirtualnego Latania (LWL) na pracownie:

Pracownia Nawigacji Lotu

Pracownia mieści się w sali 330 i zawiera symulator lotu klasy FNPT II ELITE Evolution S812 (wraz z panelami wymiennymi kokpitu i pozostałym wyposażeniem symulatora)

Pracownia Podstawowych Urządzeń i Instrumentów Szkoleniowych

Pracownia mieści się w sali 330 i zawiera 10 symulatorów lotu klasy BITD ELITE PI 135 wraz z pozostałym wyposażeniem sali:

Pracownia Mutli-Crew Communication

Pracownia mieści się w sali 330a i zawiera symulator lotu klasy FNPT II MCC ELITE Evolution S923 (wraz z panelami wymiennymi kokpitu i pozostałym wyposażeniem symulatora)

Mobilna Pracownia Symulacji 

Pracownia mieści się w zewnętrznych przyczepach typu class-room i zawiera symulatory lotu zainstalowane na trwale w tych przyczepach.

- symulator helikoptera klasy FNPT II PHS FLYIT

- symulator samolotu klasy FNPT II PAS FLYIT

Pracownia Symulacji Lotu

Pracownia mieści się w sali CK-1 i zawiera symulator klasy FNPT II SoftekSIM (stanowisko badawcze budowy symulatora lotu) zlokalizowany w tej sali wraz z pozostałym wyposażeniem sali

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie