A A+ A++

Laboratorium APTIV

Laboratorium Elektroniki APTIV, mieszczące się w Sali 919 Wydziału AEiI, zostało otwarte w czerwcu 2019 r. Jego głównym zadaniem jest realizacja prac badawczych z obszaru szeroko rozumianej elektroniki samochodowej wspólnie przez studentów i pracowników Wydziału AEiI oraz pracowników firmy APTIV.  Laboratorium zostało wyposażone przez firmę APTIV w najnowszy sprzęt pomiarowy, m.in.: oscyloskopy wielokanałowe, multimetry, zasilacze, generatory sygnałowe, zestawy ewaluacyjne, stanowiska do lutowania, komputery.   

 

lab_APTIV-2022

 

Na uwagę zasługuje unikatowa formuła współpracy mająca na celu realne zaangażowanie studentów w prace badawcze: studenci Wydziału AEiI są zatrudniani przez Uczelnię do realizacji prac zleconych przez firmę Aptiv i realizują je pod nadzorem pracowników firmy i pracowników Wydziału. Dzięki takiej formule studenci zyskują możliwość podjęcia pracy zarobkowej i zdobycia doświadczenia zawodowego bez opuszczania budynku Wydziału. W laboratorium znajdują zatrudnienie studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale AEiI. 

Prace prowadzone obecnie w laboratorium koncentrują się w dwóch głównych obszarach:
1.  Projektowanie i przygotowywanie prototypów urządzeń elektronicznych: tworzenie schematów, obliczenia i symulacje komputerowe, pomiary własności komponentów elektronicznych, projektowanie obwodów drukowanych, montaż i uruchamianie prototypów urządzeń, weryfikacja założonych parametrów urządzeń.
2. Przygotowywanie systemów testowych dla badań kompatybilności elektromagnetycznej: projektowanie optycznych, światłowodowych interfejsów komunikacyjnych, przygotowywanie wiązek testowych, projektowanie urządzeń pomiarowych, analiza i konfiguracja skryptów do testów. 

W laboratorium prowadzone są również szkolenia z obszarów projektowania obwodów drukowanych, planowania projektów i przygotowywania dokumentacji projektowej. Laboratorium wykorzystywane jest również do realizacji zajęć programowych o charakterze projektowym oraz do realizacji projektów inżynierskich i prac magisterskich. Laboratorium współpracuje również z kołami naukowymi działającymi na Wydziale. 

Prowadzimy ciągły nabór studentów do pracy nad projektami elektronicznymi z obszaru szeroko pojętej elektroniki.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów elektroniki, w szczególności elektroniki analogowej, cyfrowej.

Oferujemy pracę bez konieczności opuszczania Wydziału AEiI. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o przesłanie CV na adres dwojcik@polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie