A A+ A++

Kierunek Logistyka

Podstawowe informacje

Studia I stopnia (Inżynierskie)
Czas trwania: 7 semestrów
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze, Katowice

Studia II stopnia (Magisterskie)
Czas trwania: 3 semestry
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Specjalności

<h5 style='text-align:center'>Zarządzanie Łańcuchem Dostaw<br /><small>Studia inżynierskie</small></h5>

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Studia inżynierskie
<h5 style='text-align:center'>Logistyka Przedsiębiorstw Przemysłowych<br /><small>Studia inżynierskie</small></h5>

Logistyka Przedsiębiorstw Przemysłowych
Studia inżynierskie
<h5 style='text-align:center'>Logistyka miast i regionów<br /><small>Studia inżynierskie</small></h5>

Logistyka miast i regionów
Studia inżynierskie
<h5 style='text-align:center'>Menedżer Logistyki<br /><small>Studia magisterskie</small></h5>

Menedżer Logistyki
Studia magisterskie
<h5 style='text-align:center'>Usługi Logistyczne<br /><small>Studia magisterskie</small></h5>

Usługi Logistyczne
Studia magisterskie

Program studiów

Perspektywy 2018
Najlepszy kierunek w Kraju "Perspektywy 2018"

Program studiów przewiduje m.in.:

 • kilkaset godzin zajęć komputerowych,
 • pracę w nowoczesnych laboratoriach, w tym: "Symulacji procesów logistycznych" i nowo utworzonym "Automatyzacji procesów logistycznych",
 • liczne projekty indywidualne i zespołowe,
 • wycieczki do firm logistycznych.

Ponadto w ramach studiów organizowane są praktyki i staże dzięki współpracy z firmami takimi jak: FM Logistics, IBM, Rockwell Automation, Lear Corporation, Logstor, Etisoft, Luma Investment, Polska Grupa Górnicza SA., Urząd Miasta w Zabrzu, Górnośląski Związek Metropolitarny.

» Zobacz plany studiów na kierunku Logistyka

Sylwetka absolwenta

Absolwent po 3,5 letnich studiach stacjonarnych oraz  3,5 letnich studiach niestacjonarnych (po specjalności: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych, Logistyka miast i regionów)  uzyskuje tytuł zawodowy – inżynier w zakresie logistyki. Absolwent studiów posiada wiedzę dotyczącą:

 • nowoczesnych systemów  logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle i handlu oraz w aglomeracjach miejskich,
 • uwarunkowań systemów logistycznych, w tym zwłaszcza: społecznych, prawnych, ekonomicznych, środowiskowych, mikroekonomicznych,
 • metod technik i narzędzi zarządzania zapasami i transportem,
 • kalkulacji kosztów logistycznych,
 • zarządzania operacyjnego i strategicznego,
 • wspomagania informacyjnego zarządzania przepływem materiałowym w przedsiębiorstwie, łańcuchu dostaw i sieci dostaw,
 • kwalifikacji i kompetencji menedżerskich.

Ponadto absolwent studiów posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi. Umiejętności te pozwalają na rozwiązywanie problemów dotyczących:

 • projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • praktycznego wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
 • doskonalenia logistycznej obsługi klienta,
 • modelowania i symulacji przepływów materiałowych w sieciach i łańcuchach dostaw,
 • kierowania przedsiębiorstwem logistycznym i pełnienia w nim funkcji kierowniczych.

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy także na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności:

 • przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż,
 • przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno – transportowych,
 • centrów logistycznych,
 • przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki,
 • przedsiębiorstw komunalnych.

Dodatkowe informacje

photo

Rekrutacja

photo

Informacje dla studentów

photo

Nasze kierunki studiów

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie