A A+ A++

Kierunki badawcze Katedry Logistyki

Kierunki badawcze Katedry są zlokalizowane na trzech poziomach zarządzania organizacjami i dotyczą następujących obszarów tematycznych:

  1. Poziom strategiczny: zarządzanie strategiczne i przedsiębiorczość (w tym przedsiębiorczość akademicka), zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi i klastrami.
  2. Poziom operacyjny: zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i informacją, zarządzanie procesami, wspomaganie decyzji menedżerskich, zachowania organizacyjne, zarządzanie innowacjami.
  3. Poziom funkcjonalny: zarządzanie logistyką, zarządzanie zasobami  ludzkimi, zarządzanie marketingiem, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie finansami, zarządzanie wartościami niematerialnymi.

W latach 2009–2019 w Katedrze Zarządzania i Logistyki pozyskano 17 grantów naukowych, które
były realizowane w Politechnice Śląskiej lub koordynowane przez naszych
pracowników. W tym okresie pracownicy Katedry zrealizowali 32 prace naukowo-badawcze i eksperckie na rzecz podmiotów gospodarczych i jednostek
samorządowych. Od 2009 roku w Katedrze zrealizowano 17 prac naukowych
w ramach badań własnych (BW), badań statutowych (BK) oraz 12 grantów dla młodych naukowców.

Projekty

ico

PBL VII semestr zimowy 2021/2022

Unsupervised deep learning based system for detecting unusual behaviour in video data w ramach projektu Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning edycja nr VII

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie