A A+ A++

Współpraca międzynarodowa

Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe​

http://www.smartherapyplus.eu

Projekt pt. „Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe” (akronim: SMARTherapy+), nr 2020-1-PL01-KA203-082292, uzyskał finansowanie w ramach konkursu wniosków złożonych do akcji 2, Partnerstwa Strategiczne w sektorze Szkolnictwa Wyższego w programie Erasmus+ w roku 2020 – partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. Przedłożony do konkursu wniosek został najwyżej oceniony i uzyskał pierwsze miejsce w zestawieniu wniosków zatwierdzonych do realizacji.

Projekt koordynowany jest przez Politechnikę Śląską. Ponadto grupę wykonawców projektu tworzą: Fondazione Politecnico di Milano (Włochy), Universitat zu Lubeck (Niemcy), Akademia Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach (Polska).

Realizacja projektu odbywać się będzie przez 27 miesięcy od 01.11.2020 do 31.01.2023, a przyznana kwota dofinansowania z programu Erasmus+ wynosi 253 260 EUR.

The project entitled “Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe” (acronym: SMARTherapy +), No. 2020-1-PL01-KA203-082292, obtained funding after applying to the Erasmus+ Call 2020 Key Action 2, Strategic Partnerships in the field of Higher Education- strategic partnerships for innovation. The application received the highest scores, and was ranked first among all applications approved for funding.

The project is coordinated by the Silesian University of Technology. The group of project partners includes Fondazione Politecnico di Milano (Italy), Universitat zu Lubeck (Germany), and the Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice (Poland).

The project will be implemented in 27 months, from 01/11/2020 to 31/01/2023, and the granted amount funded by the Erasmus+ Programme of the European Union is EUR 253,260.

Opis projektu (j. polski) format: pdf Pobierz
General information (English) format: pdf Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie