A A+ A++

Szkoła Giełdowa

Anna Bartłomiejczyk
Sekretarz Szkoły GPW na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Szkoła Giełdowa na Politechnice Śląskiej

Chciałbyś inwestować na giełdzie, ale nie wiesz jak to wszystko działa? Boisz się porażki? To oczywiste! Pokażemy Ci jak inwestować od postaw!

W drugiej połowie 2018 roku Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej podpisał umowę z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach, której prowadzony jest program edukacyjny pod nazwą „Szkoła Giełdowa”. Celem Szkoły Giełdowej jest powszechna edukacja w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, realizowana przez uczelnie
i szkoły wyższe w postaci kursów organizowanych we współpracy z Fundacją GPW.

W ramach Szkoły Giełdowej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej obecnie organizowane są dwa kursy:

  • PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE ­­(poziom podstawowy),
  • GIEŁDA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (poziom średniozaawansowany).

Każdy z kursów obejmuje 5 wykładów (14 godzin) prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych, praktyków i ekspertów z zakresu instrumentów i rynków finansowych. Zajęcia są prowadzone w trybie weekendowym. Uczestnicy otrzymują profesjonalne materiały informacyjne przygotowane przez Fundację Giełdy Papierów Wartościowych oraz certyfikat ukończenia kursu.

Kurs „Podstawy inwestowania” obejmuje kluczowe i najbardziej praktyczne zagadnienia dla początkujących inwestorów giełdowych. Szczegółowo omawia się zasady funkcjonowania giełdy i przebieg sesji giełdowej. Prezentowane są także czynniki ekonomiczne mające wpływ na giełdę, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
W trakcie wykładów przedstawia się informacje na temat zasad inwestowania, wyboru
i oceny spółek, korzystania z informacji finansowych oraz zasad zarządzania portfelem papierów wartościowych.

Kurs „Giełda dla średniozaawansowanych” przeznaczony jest dla osób mających podstawową wiedzę o giełdzie i dla praktykujących inwestorów. Kurs pomaga
w usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy na temat instrumentów pochodnych - opcji
i kontraktów terminowych dostępnych na warszawskiej giełdzie, a także certyfikatów turbo. W ramach kursu omawiane są także takie zagadnienia jak: analiza fundamentalna (w tym case study spółek z wybranych branż), analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.

Koszt kursu: PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE (450 zł) oraz GIEŁDA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (500 zł). Przy rejestracji na dwa kursy przysługuje zniżka w wysokości 10%.

Najbliższe kursy:

  • 9-10 grudnia 2023 r. – PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE (przy zapisie co najmniej 12 osób kurs on-line, a przy zapisie co najmniej 40 osób możliwy kurs stacjonarny),

Koordynator Szkoły GPW na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej:
dr inż. Tomasz Nawrocki (tomasz.nawrocki@polsl.pl)

Osoba do kontaktu: mgr inż. Anna Bartłomiejczyk (anna.bartlomiejczyk@polsl.pl;
tel. 32 2777 305).

Więcej informacji na stronie: https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa i pod adresem mailowym fundacjagpw@gpw.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w kursach Szkoły Giełdowej organizowanych przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie