A A+ A++
D0D555CE-EC53-49B9-9C7D-669E9C341F5F

Nowy doktor inżynier w KPKM - Paweł Łój

🎓 Obrona doktoratu Pawła Łoja już za nami! 🚀 O jego badaniach nad diagnostyką rotacyjnych łopatkowych pomp próżniowych możecie poczytać w rozprawie doktorskiej p.t. DIAGNOSTYKA EKSPLOATACYJNA POMP PRÓŻNIOWYCH, dostępnej pod adresem:

👉 https://bip.polsl.pl/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Rozprawa-doktorska-Pawel-Loj.pdf

Cieszmy się z tego sukcesu naszego nowego doktora inżyniera w Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska‼️

Szczególne gratulacje składamy również promotorowi pracy -
🔵Prof. dr hab. inż. Wojciechowi Cholewie🔵

STRESZCZENIE ROZPRAWY:

W rozprawie przedstawione zostały wyniki prac, których celem było opracowanie metody diagnostyki eksploatacyjnej rotacyjnych łopatkowych pomp próżniowych, które w przemyśle znajdują szerokie zastosowanie. Prace badawcze, jak i opis przebiegu ich realizacji, został podzielony na część teoretyczną, eksperymentalną oraz na część obejmującą weryfikację praktyczną opracowanej metody. W części teoretycznej, przeprowadzona została analiza budowy oraz studium zasad działania rotacyjnych łopatkowych pomp próżniowych. Ponadto, scharakteryzowane zostały najczęściej pojawiające się awarie i usterki oraz ich skutki. Przeprowadzono również analizę wpływu uszkodzeń łopatek, pojawiających się w trakcie pracy tych pomp, na sygnał ciśnienia i jego wybrane cechy punktowe. Korzystając z otrzymanych wyników badań teoretycznych, zaproponowano metodę analizy sygnału ciśnienia generowanego przez rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe, pozwalającą na ocenę i klasyfikację ich stanu. W części doświadczalnej pracy, przeprowadzone zostały prace badawcze, podczas których przeprowadzony został czynny oraz bierny eksperyment diagnostyczny. Badania przeprowadzone w trakcie czynnego eksperymentu diagnostycznego, miały na celu analizę i weryfikację zaproponowanej, w części teoretycznej, metody diagnostycznej. W tym celu przygotowane i skonfigurowane zostało stanowisko laboratoryjne. Otrzymane wyniki wykazały, że opracowana metoda pozwala na wykrywanie uszkodzeń rotacyjnej łopatkowej pompy próżniowej, a w szczególności na identyfikację i lokalizację uszkodzeń łopatek w niej zainstalowanych. Badania przeprowadzone w trakcie biernego eksperymentu diagnostycznego, obejmowały wykonanie szeregu pomiarów i rejestracji sygnału ciśnienia generowanego przez różne rotacyjne łopatkowe olejowe pompy próżniowe. Urządzenia te były tego samego typu konstrukcyjnego, lecz znajdowały się w różnym stanie technicznym i charakteryzowały się różnym stopniem zużycia. Otrzymany w ten sposób zbiór sygnałów, po przeprowadzeniu opisanych w pracy analiz, został przyjęty jako dane wejściowe do wstępnych prac związanych z budową automatycznego klasyfikatora, pozwalającego na ocenę stanu rotacyjnej łopatkowej pompy próżniowej oraz wczesne wykrywanie postępujących uszkodzeń. W weryfikacyjnej części pracy, przeprowadzono udaną próbę zastosowania opracowanej metodyki. Zastosowane metod analizy sygnału ciśnienia i zaproponowany sposób wnioskowania o stanie rotacyjnej łopatkowej pompy próżniowej, pozwoliło na wykrycie niesprawności i skierowanie urządzenia do przeprowadzenia prac remontowo-naprawczych. W końcowej części pracy zostały sformułowane wnioski o charakterze ogólnym i szczegółowym. Zostały również nakreślone kierunki dalszych prac badawczych i rozwojowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie