A A+ A++
sem
chemia
tem
previous arrow
next arrow

Laboratorium Badania Materiałów (RMT L1) mieści się w budynku Wydziału mechanicznego Technologicznego na parterze i zajmuje 21 pomieszczeń. Do października 2019 roku stanowiło cześć obecnej Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, a z dniem 01.10.2019 roku Pismem Okólnym nr 14/2019 Rektora Politechniki Śląskiej zostało wydzielone i utworzona została odrębna jednostka organizacyjna.
Pierwszym kierownikiem jednostki został mianowany dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ.

W ramach dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w 2012 roku zrealizowany był projekt „Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w  Gliwicach”. Głównym celem Projektu była modernizacja infrastruktury naukowo dydaktycznej oraz doposażenie Laboratorium w nowoczesną aparaturę badawczą, dzięki czemu wzmocnienie roli Politechniki Śląskiej w aktywnym udziale w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki oraz poprawa jakości i warunków kształcenia jej absolwentów dla lepszej adaptacji do potrzeb rynku pracy i działających w nim konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw. Informacje na temat projektu dostępne sa na stronie internetowej: www.mermfleg.polsl.pl

Pracownie w Laboratorium

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie