A A+ A++
sem
chemia
tem
previous arrow
next arrow

Projekty naukowo-badawcze

Pracownicy laboratorium realizują aktualnie następujące projekty:

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Jednostka finansująca

Kwota dofinansowania
Okres realizacji

mgr inż. Mateusz Morawiec

Hybrydowe wyżarzanie izotermiczne jako innowacyjna obróbka cieplna nanobainitycznych stali wielofazowych o granicy plastyczności > 1 GPa

Narodowe Centrum Nauki,
konkurs Preludium
nr UMO-2021/41/N/ST8/03371

203 768 zł

02.02.2022÷01.02.2025

dr hab. inż. Mirosława Pawlyta, prof. PŚ

Poszukiwanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością – badania eksperymentalne modelowych układów nanocząstek katalitycznych

– Strona www projektu –

Narodowe Centrum Nauki
konkurs OPUS
nr UMO-2019/33/B/ST5/02702

714 700 zł

25.02.2020÷24.02.2023

mgr inż. Oktawian Bialas

Określenie oddziaływania mikroobróbki laserowej warstwy wierzchniej na zwilżalność oraz cytotoksyczność polimerowych materiałów implantowanych in vivo

Politechnika Śląska
grant projakościowy
nr 10/010/SDU/10-22-2

12 000 zł

mgr inż. Krzysztof Matus

Analiza granic międzyfazowych w nowoczesnych kompozytach tlenki metali ziem rzadkich-stop magnezu/aluminium z wykorzystaniem spektroskopii strat energii elektronów

Narodowe Centrum Nauki
konkurs ETIUDA
nr UMO-2019/32/T/ST5/00485

94 344 zł

12.09.2019÷30.09.2021

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie