A A+ A++
sem
chemia
tem
previous arrow
next arrow

Współpraca

W ramach współpracy z przemysłem Laboratorium oferuje zakres usług naukowo-badawczych:

pr_5

Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy S/TEM TITAN 80-300 firmy FEI

 • pełny zakres badań standardowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej - badania jakościowe i ilościowe materiałów (metali, stopów, ceramiki, polimerów, - materiałów węglowych, kompozytów, nanomateriałów, powłok i granic międzyfazowych);
 • określanie struktury krystalicznej i elektronowej materiałów z rozdzielczością atomową;
 • analiza składu chemicznego materiałów w mikro- i nanoobszarach - wyznaczanie map zawartości pierwiastków (EDS);
 • tomografia elektronowa.
401_potencjostat Atlas

Potencjostat/galwanostat
ATLAS 0531 EU firmy Atlas-Sollich

 • pomiary potencjału swobodnego w czasie;
 • polaryzacja próbki stałym potencjałem lub prądem w czasie;
 • liniowa/skokowa zmiana potencjału lub prądu przy zdefiniowanym czasie narastania i wartości docelowej;
 • możliwość zdefiniowania założonych sygnałów pobudzających;
 • możliwość zakończenia eksperymentu po spełnieniu dodatkowych warunków np. przekroczeniu wartości potencjału lub prądu, czasu trwania eksperymentu, przekroczeniu temperatury lub wartości napięć z urządzeń zewnętrznych;
 • pomiar widma impedancji przy potencjale stacjonarnym lub wymuszonym.

Cena badania/analizy dla 1 próbki od 30 zł

 

Dylatometr DIL 805 A/D firmy Bähr

 • opracowanie wykresów CTPc i CTPi;
 • wyznaczanie temperatury charakterystycznej Ac1, Ac3, Ar1, Ar3, Bs, Ms;
 • analiza kinetyki przemian fazowych dla zadanej obróbki cieplnej;
 • opracowanie parametry obróbki cieplnej dla stali;
 • wyznaczanie czasu potrzebnego do rozpoczęcia lub zakończenia przemiany;
 • odkształcenie materiału i analiza jego wpływu na przemiany fazowe zachodzące w materiale;
 • wykonanie procesu wymrażania materiału.

Cena badania/analizy dla 1 próbki od 200 zł

 

Symulator i Analizator Procesów Metalurgicznych UMSA

 • wyznaczenie wykresów równowagi fazowej;
 • wyznaczenie temperatury topienia i krystalizacji;
 • analiza procesu krystalizacji stopów.

Temperatura analizy do 1100 °C.

Cena badania/analizy dla 1 próbki od 250 zł

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie