A A+ A++
Baner z napisem na różowym i niebieskim tle. Na banerze jest umieszczone zdjęcie z aparatem, słuchawkami, notesami oraz laptopem.

Komunikacja i popularyzacja nauki to pomost pomiędzy środowiskiem akademickim a społeczeństwem. Skuteczne dotarcie do odbiorców oraz podkreślenie roli nauki i wyjaśnienie niektórych z jej aspektów jest możliwe za pośrednictwem angażujących treści, nowoczesnych kanałów komunikacji, metod upowszechniania wiedzy, a także współpracy z mediami.  

Jeśli chcesz:

  • poznać nowoczesne narzędzia wspierające pracę popularyzatora, komunikatora nauki, edukatora,
  • zdobyć nową wiedzę i doświadczenie poprzez realizację praktycznych działań,
  • współpracować z przedstawicielami mediów i biznesu,
  • rozwinąć kompetencje związane z komunikacją i współpracą w zespole kreatywnym,
  • dzielić się wiedzą z innymi i efektywnie docierać do odbiorców,
  • budować społeczeństwo oparte na wiedzy

wybierz studia podyplomowe KOMUNIKACJA NAUKOWA I POPULARYZACJA NAUKI, prowadzone przez ekspertów z długoletnim doświadczeniem w zakresie komunikacji i popularyzacji nauki, a także w takich obszarach jak dziennikarstwo, PR, publicystyka, edukacja i szkolnictwo wyższe. Uczestnicy studiów będą realizowali projekty m.in. w centrach nauki, uniwersytetach dziecięcych lub innych jednostkach profesjonalnie zajmujących się popularyzacją nauki.

 

Dla kogo? 

  • naukowców chcących rozwijać się w obszarze komunikowania nauki zarówno do społeczeństwa, jak i biznesu,
  • osób podejmujących pracę w obszarze szeroko pojętej edukacji,
  • osób stawiających pierwsze kroki w roli popularyzatora nauki, poszukujących kierunków rozwoju i odpowiednich narzędzi,
  • absolwentów szkół wyższych planujących podjąć pracę opierającą się na komunikacji naukowej, współpracy z mediami.

Rekrutacja

Rekrutacja jest dostępna poprzez Internetowa Rekrutację Kandydatów.

APLIKUJ

NABÓR 1
3.06.2024 (godz.12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
25.08.2024 (godz. 23:59) Ostateczny termin rejestracji.
26-27.08.2024 Postępowanie kwalifikacyjne.
28.09.2024 (godz. 8:00)
- 29.08.2024 (godz.15:00)
Składanie dokumentów rekrutacyjnych przez zakwalifikowanych kandydatów.
30.08.2024 (godz. 12:00) Ogłoszenie przez jednostki organizacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia podyplomowe.
NABÓR 2
2.09.2024 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
22.09.2024 Ostateczny termin rejestracji.
23.09.2024 Postępowanie kwalifikacyjne.
24.09.2024 (godz. 8:00)
- 26.09.2024 (godz.15:00)
Składanie dokumentów rekrutacyjnych przez zakwalifikowanych kandydatów.
27.09.2024 (godz. 12:00) Ogłoszenie przez jednostki organizacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia podyplomowe.

Harmonogram studiów

Pobierz harmonogram

Forma studiów

Studia odbywały się w formie hybrydowej: stacjonarnej oraz online.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych “Komunikacja naukowa i popularyzacja nauki” zdobędzie wiedzę z zakresu innowacyjnych form upowszechniania i popularyzacji nauki, metod pracy z bezpośrednim udziałem odbiorców, dopasowywania treści oraz formy komunikacji do odbiorców, metod uatrakcyjniania i wizualizacji treści popularnonaukowych, krytycznego myślenia, selekcji merytorycznych i prawdziwych informacji, różnych form współpracy z mediami, w tym pisania tekstów popularnonaukowych i pracy z kamerą oraz aspektów ochrony prawnej osób komunikujących i popularyzujących naukę.

Kryterium przyjęć

Studia proponowane są kandydatom posiadającym dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim.

Plan studiów

W ĆW L S P
Innowacyjne formy popularyzacji nauki 10 10
Metody dopasowywania treści do odbiorcy ze storytellingiem 10
Popularyzacja i komunikacja naukowa w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą 10
Popularyzacja i komunikacja naukowa z użyciem nowoczesnych form przekazu 10 10
Metody wizualizacji i uatrakcyjnienia treści popularnonaukowych 5
Metody i techniki testowania efektywności przekazu popularnonaukowego 5
Merytoryka przekazu popularnonaukowego - selekcjonowanie treści i krytyczne myślenie 5 10
Teksty popularnonaukowe z elementami dziennikarstwa naukowego 5
Współpraca z mediami 5
Edukacja w formie warsztatów - narzędzia, planowanie i realizacja 5 10
Autoprezentacja, praca z kamerą i emisja głosu 15
Ochrona prawna osób popularyzujących i komunikujących naukę 2
Komunikacja w zespole kreatywnym 5
Projekt dyplomowy 10

Partnerzy kierunku

Pro Science
Firma z największym w kraju doświadczeniem i dorobkiem w zakresie współpracy z sektorem nauki na rzecz usprawnienia komunikacji z otoczeniem gospodarczym. Zajmuje się transferem wiedzy i technologii oraz wpływa na rozwój sektora nauki w obszarze komunikacji i współpracy, a także moderowaniem obiegu informacji. 

 

Bajka Pana Kleksa
Miejsce łączące zabawę, edukację i kulturę, inspirowane powieścią Jana Brzechwy “Akademia Pana Kleksa”.    Odwiedzający ją dzieci i dorośli mogą zwiedzać interaktywną ekspozycję oraz uczyć się i bawić w 9 strefach tematycznych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie