A A+ A++

Aby zrealizować i zaliczyć praktykę wykonaj następujące kroki:

 1. Znajdź zakład pracy samodzielnie lub poprzez opiekuna Twojej specjalności.
 2. Ustal termin praktyki. Musi on obejmować 20 dni roboczych i nie może kolidować z zajęciami i sesją - zalecane terminy to lipiec-sierpień. Termin wrześniowy wymaga zgody Opiekuna Praktyk. Inny termin wymaga szczegółowego harmonogramu i zgody Dziekana.
 3. Przejdź do folderu w MS Teams.
 4. Pobierz i wypełnij umowę z programem wg zamieszczonego wzoru.
 5. Zamieść wypełnioną Umowę w folderze z opisem (Status_Zbieranie). Umowa zostanie wydrukowana przez Uczelnię i przekazana do podpisów.
 6. Odczekaj na podpisanie umowy (ok. 2 tygodnie). Folder zmieni status najpierw na Status_Podpisywanie, następnie na Status_Gotowe.
 7. Odbierz umowę (2 egz.) z Biura Obslugi Studenta (A-120).
 8. Pobierz i wydrukuj potwierdzenie odbycia praktyki
 9. Pobierz wzór sprawozdania
 10. Zrealizuj praktykę. Każdego dnia sporządzaj 1 zdanie notatki na temat wykonywanych czynności, wpisując je do pliku sprawozdania.
 11. Zabierz z zakładu pracy potwierdzenie odbycia praktyki, wypełnione sprawozdanie (zatwierdzone przez zakład pracy) oraz podpisaną umowę z uczelnią.
 12. Wypełnij ankietę praktyk (formularz on-line).
 13. Zaliczenie: Scal zgromadzone dokumenty do 1 pliku ImięNazwisko.pdf obejmującego:
  1. Skan umowy podpisanej obustronnie.
  2. Wypełnione sprawozdanie potwierdzone przez Zakład Pracy
  3. Potwierdzenie odbycia praktyk, j.w.
  4. Wypełnioną ankieta on-line (w postaci oświadczenia "ankieta wypelniona").
 14. Wyślij opiekunowi praktyk (wojciech.kostowski@polsl.plmaila pt. Zaliczenie praktyki z tekstem "Oświadczam, że scalone dokumenty zamieściłem w folderze Sprawozdania oraz że wypełniłem ankietę on-line".
 15. Wersję papierową przynieś opiekunowi praktyk (C-123 lub pozostaw na portierni) do końca września 2023.

Praktyka nie podlega ocenie, jest tylko zaliczana.
Gotowe!

Teraz wpisz praktykę do CV oraz na swój profil LinkedIn.
Życzymy ciekawych praktyk oraz nawiązania dobrych kontaktów branżowych!

16. Zaliczenie praktyki na podstawie wcześniejszego doświadczenia

Praktyka może zostać zaliczona na podstawie wcześniejszej pracy (umowa o pracę lub cywilno-prawna) lub wcześniej odbytej praktyki w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów, jeśli praca/praktyka trwała min. 20 dni roboczych.
Złóż podanie do Pełnomocnika Rektora (przejdź do folderu) wraz z dokumentem potwierdzającym zatrudnienie/praktykę. Przykład dokumentu:

Zaświadcza się, że Jan Kowalski pracował w Biurze Projektów "Kowal" na stanowisku asystenta projektanta systemów energetycznych w okresie od 01.01.2018 do 31.06.2018. (-) Prezes Zarządu Piotr Kowal.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie