A A+ A++

Prawo atomowe

 

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2021, poz. 623)

Nazwa jednostki organizacyjnej:Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika ŚląskaJednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchomieniu pracowni zamkniętych źródeł promieniotwórczych (pracownia klasy Z) oraz stosowaniu źródeł promieniotwórczych zgodnie z ZEZWOLENIEM NR D-14710 z dnia 12.03.2003 r. wydanym przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników za pomocą dawkomierzy indywidualnych.W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005, poz.168) - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:- pracownicy: 20mSv/rok; - ogół ludności: 1mSv/rok.Uwaga: na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.  Laboratorium Techniki Jądrowej Katedry Techniki Cieplnej nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie