A A+ A++

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

geodeta w akcji 2.pnggeodeta.jpggeodeta w akcji 3.png

Kształcenie przez pierwsze cztery semestry I stopnia studiów obejmuje wspólne treści programowe. Na piątym semestrze następuje wybór ścieżki  dyplomowania. Są to: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa oraz Geoinformatyka i Geodezja Górnicza. Na II stopniu  studiów można wybrać specjalności dyplomowania: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa oraz Geoinformatyka i Geodezja.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent zdobywa tytuł zawodowy inżyniera. Studia II stopnia trwają 3 semestry a po ukończeniu studiów II stopnia absolwent zdobywa tytuł magistra inżyniera. Plan studiów spełnia wymagania zawarte  w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy, w tym Rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Absolwenci studiów, są przygotowani do pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowych i obliczeniowych oraz korzystania technologii geoinformatycznych. Są  przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Znajdziesz pracę w:

 • w firmach geodezyjnych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w tym administracji geodezyjnej i kartograficznej,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem danych geodezyjnych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • w firmach otoczenia biznesu np. w firmach budowlanych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytucjach badawczych,
 • przedsiębiorstwach górniczych.

Osiągniesz uprawnienia do:

 • ubiegania się, po odbyciu stosownej praktyki, o uzyskanie uprawnień zawodowych, do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia te obejmują następujących 7 zakresów: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjne pomiary podstawowe; geodezyjna obsługa inwestycji; geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; redakcja map; fotogrametria i teledetekcja,
 • ubiegania się, po odbyciu stosownej praktyki, o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego, pod warunkiem odbycia bloku zajęć obejmujących te zagadnienia.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizacji prac geodezyjnych w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnych pomiarów podstawowych, rozgraniczania i podziałów nieruchomości, geodezyjnej obsługi inwestycji, geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych, redakcji map oraz fotogrametrii i teledetekcji,
 • posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, w tym
  z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz skaningu laserowego,
 • numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów
  w środowiskach geodezyjnych programów komputerowych z wykorzystaniem języków programowania,
 • pozyskiwania danych oraz realizacji, aktualizacji oraz modelowania
  i analiz baz danych przestrzennych w środowiskach programów GIS,
 • realizacji pomiarów geodezyjnych w przedsiębiorstwach górniczych.

Wykaz przedmiotów na studiach inżynierskich

Wykaz przedmiotów na studiach magisterskich

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie