A A+ A++

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

Rada Dyscypliny

Nauki chemiczne

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Oferta pracy w projekcie / Two Ph.D. student positions

Oferta pracy w projekcie Sonata BIS pt. "Light-Activated AntiMicrobial (LAAM) coatings: future application of modern energy transfer organic materials" dla dwóch doktorantów.

Tomasz Jarosz
2022-03-25 14:15:52
2022-03-25 14:24:53
25.03.2022
photo

Oferta pracy w projekcie / Ph.D. student position

Oferta pracy w projekcie PRELUDIUM-BIS pt. "Nowe wzorce koncentracji spinów dla spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oparte na domieszkowanych polimerach π-skoniugowanych" dla doktoranta.

Tomasz Jarosz
2022-02-10 13:42:45
2022-02-11 10:38:51
10.02.2022
photo

dr hab. inż. Przemysław Data z tytułem profesora

Tomasz Jarosz
2022-01-21 13:57:25
2022-01-21 14:02:46
21.01.2022
photo

Prof. Mieczysław Łapkowski członkiem korsepondentem PAN

Tomasz Jarosz
2022-01-05 17:02:35
2022-01-05 17:11:27
05.01.2022
1 z 6

Więcej aktualności

 

Dyscyplina Nauki Chemiczne w Politechnice Śląskiej

Dyscyplina Nauki Chemiczne w Politechnice Śląskiej została powołana w wyniku wprowadzenia „Konstytucji dla Nauki” w 2018 i jest zgodna ze Statutem Politechniki Śląskiej z 2020 roku.

Dyscyplina ta obejmuje badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe realizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Największą jej wartością są naukowcy i nauczyciele akademiccy specjalizujący się w chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, chemii leków i polimerów, nowoczesnych materiałach do zastosowań w medycynie, w optyce i elektronice oraz w pomiarach fizyko-chemicznych. Ich aktywność naukowa, szczególnie w zakresie Priorytetowych Obszarów Badawczych, wpisuje się w najsilniejsze trendy rozwoju współczesnej gospodarki.

Misją Dyscypliny jest propagowanie działań wspierających innowacyjność i interdyscyplinarność badań naukowych i prac rozwojowych oraz awanse zawodowe wysoko wykwalifikowanej kadry, co także wpływa na poziom kształcenia.

Do obszaru Dyscypliny przypisane są kierunki Chemia i Biotechnologia, których programy kształcenia są systematycznie monitorowane i opiniowane. W zakresie Dyscypliny prowadzony jest także nadzór merytoryczny nad szkołą doktorską.

Zapraszamy do współpracy w projektach naukowych i pracach rozwojowych, także w ramach doktoratów, w tym wdrożeniowych.

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie