A A+ A++

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

1

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

1

Rada Dyscypliny

Nauki chemiczne

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

Uniwersytet Sumy (Ukraina) wraz ze współorganizatorami zapraszają do bezpłatnego zgłaszania wystapień na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej. Rejestracja zgłoszen trwa do 01.10.2021, a sama konferencja odbędzie się w dniach 20-22.10.2021 w trybie zdalnym (aplikacja Google Meet).

Tomasz Jarosz
2021-09-06 10:09:29
2021-09-06 10:19:37
06.09.2021
photo

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022

W dniach 24-27 marca 2022 r. odbędzie się kolejna, XIV edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej Tygiel. Konferencja prowadzona będzie w formie hybrydowej (Lublin/online). I tura zgłoszeń wystapień konferencyjnych trwa do 21 października 2021 r.

Tomasz Jarosz
2021-09-01 08:55:24
2021-09-01 09:00:19
01.09.2021
photo

Konkurs WITU - ostatnie dni składania referatów

Tomasz Jarosz
2021-06-29 08:52:47
2021-06-29 08:55:32
29.06.2021
photo

63 Zjazd Naukowy PTChem - przypomnienie o rejestracji

Tomasz Jarosz
2021-06-24 15:16:10
2021-06-24 15:21:09
24.06.2021
1 z 3

Więcej aktualności

 

Dyscyplina Nauki Chemiczne w Politechnice Śląskiej

Dyscyplina Nauki Chemiczne w Politechnice Śląskiej została powołana w wyniku wprowadzenia „Konstytucji dla Nauki” w 2018 i jest zgodna ze Statutem Politechniki Śląskiej z 2020 roku.

Dyscyplina ta obejmuje badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe realizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Największą jej wartością są naukowcy i nauczyciele akademiccy specjalizujący się w chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, chemii leków i polimerów, nowoczesnych materiałach do zastosowań w medycynie, w optyce i elektronice oraz w pomiarach fizyko-chemicznych. Ich aktywność naukowa, szczególnie w zakresie Priorytetowych Obszarów Badawczych, wpisuje się w najsilniejsze trendy rozwoju współczesnej gospodarki.

Misją Dyscypliny jest propagowanie działań wspierających innowacyjność i interdyscyplinarność badań naukowych i prac rozwojowych oraz awanse zawodowe wysoko wykwalifikowanej kadry, co także wpływa na poziom kształcenia.

Do obszaru Dyscypliny przypisane są kierunki Chemia i Biotechnologia, których programy kształcenia są systematycznie monitorowane i opiniowane. W zakresie Dyscypliny prowadzony jest także nadzór merytoryczny nad szkołą doktorską.

Zapraszamy do współpracy w projektach naukowych i pracach rozwojowych, także w ramach doktoratów, w tym wdrożeniowych.

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie