A A+ A++

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

Rada Dyscypliny

Nauki chemiczne

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Pani dr hab. inż. Ilona Wandzik z tytułem profesora

Tomasz Jarosz
2023-10-16 17:41:07
2023-10-16 17:45:01
16.10.2023
photo

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie / PhD student position in a research project

Tomasz Jarosz
2023-07-26 10:39:00
2023-07-26 10:42:35
26.07.2023
photo

Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych

Tomasz Jarosz
2023-05-22 16:17:52
2023-05-22 16:26:19
22.05.2023
photo

Kategoria A+ dla dyscyplin Wydzialu Chemicznego

Tomasz Jarosz
2023-02-10 10:41:07
2023-02-10 10:51:57
10.02.2023

Więcej aktualności

 

Dyscyplina Nauki Chemiczne w Politechnice Śląskiej

Dyscyplina Nauki Chemiczne w Politechnice Śląskiej została powołana w wyniku wprowadzenia „Konstytucji dla Nauki” w 2018 i jest zgodna ze Statutem Politechniki Śląskiej z 2020 roku.

Dyscyplina ta obejmuje badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe realizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Największą jej wartością są naukowcy i nauczyciele akademiccy specjalizujący się w chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, chemii leków i polimerów, nowoczesnych materiałach do zastosowań w medycynie, w optyce i elektronice oraz w pomiarach fizyko-chemicznych. Ich aktywność naukowa, szczególnie w zakresie Priorytetowych Obszarów Badawczych, wpisuje się w najsilniejsze trendy rozwoju współczesnej gospodarki.

Misją Dyscypliny jest propagowanie działań wspierających innowacyjność i interdyscyplinarność badań naukowych i prac rozwojowych oraz awanse zawodowe wysoko wykwalifikowanej kadry, co także wpływa na poziom kształcenia.

Do obszaru Dyscypliny przypisane są kierunki Chemia i Biotechnologia, których programy kształcenia są systematycznie monitorowane i opiniowane. W zakresie Dyscypliny prowadzony jest także nadzór merytoryczny nad szkołą doktorską.

Zapraszamy do współpracy w projektach naukowych i pracach rozwojowych, także w ramach doktoratów, w tym wdrożeniowych.

Wydarzenia

Pokaż wszystkie
15.11

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne

11.10

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne

20.09

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie