A A+ A++

Dokumenty niezbędne do obrony pracy dyplomowej inżynierskiej:

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu inżynierskiego

Oświadczenie o prawach autorskich

Dodatkowe dane do suplementu

Oświadczenie o udostępnianiu pracy inżynierskiej

Ocena jakości kształcenia i przebiegu studiów

Dokumenty niezbędne do obrony pracy dyplomowej magisterskiej:

Wniosek o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej magisterskiej

Oświadczenie o prawach autorskich

Dodatkowe dane do suplementu

Oświadczenie o udostępnianiu pracy magisterskiej

Ocena jakości kształcenia i przebiegu studiów

Dodatkowo

Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom (60zł). UWAGA! Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 nie płacą za wydanie dyplomu.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 133/2021 z dnia 02.08.2021 r. przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien złożyć we właściwym Biurze Obsługi Studentów zaświadczenie potwierdzające:

1) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii,

2) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z bibliotek specjalistycznych,

3) uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych.

Zaświadczenie, o którym mowa, jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl

Dokumenty niezbędne do uzyskania odpisu dyplomu w języku obcym

1. Dodatkowe dane do suplementu przetłumaczone na język obcy

2. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym

3. Wniosek o suplement w języku obcym

Poprawność danych w języku obcym musi byś stwierdzona przez promotora (konieczny podpis promotora na wniosku nr 1 i 3 !)

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie 7 dni przed planowanym terminem obrony. Brak dokumentów równoznaczny jest z rezygnacją z obrony.

Odbiór dyplomów będzie odbywał się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej). Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl. Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu oraz dowód osobisty.

Formularz potwierdzenia odbioru

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie