A A+ A++

Procedura dyplomowania na studiach I i II stopnia

Obsługa prac dyplomowych odbywa się systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych), zgodnie z instrukcją dla studentów, zamieszczoną na stronie Centrum Obsługi Studiów – Sekcja ds. Dyplomowania

Link do strony COS:

Prace należy sformatować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w poniższym formularzu:

Wzór formatowania pracy dyplomowej

W sekretariacie katedry specjalizującej należy złożyć:

1. Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego/magisterskiego (wniosek należy wygenerować po zalogowaniu się do Archiwum Prac Dyplomowych, zakładka „informacja o pracy”, po zatwierdzeniu pracy przez promotora)

Uwaga: Studenci nie składają projektu inżynierskiego/pracy magisterskiej w wersji wydrukowanej. Złożenie pracy następuje poprzez wgranie jej do systemu APD.

2. Wypełnioną kartę konsultacji pracy dyplomowe.

Formularz karty można pobrać tutaj:

W Biurze Obsługi Studentów należy złożyć:

informacje do suplementu o szczególnych osiągnieciach studenta (wterminie do 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu inżynierskiego/magisterskiego). Muszą one być odpowiednio potwierdzone: certyfikat, poświadczenie opiekuna kola naukowego, zaświadczenie o czynnym udziale w konferencjach, itp.

Formularz dotyczący zgłoszenia szczególnych osiągnięć studenta można pobrac tutaj:

Dodatkowo

Student powinien  wraz z dokumentami do obrony złożyć zaświadczenie z biblioteki potwierdzające zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii, wszystkich wypożyczonych materiałów z bibliotek specjalistycznych oraz uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych.

Zaświadczenie jest wydawane przez bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście lub na adres mailowy wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl

Dokumenty niezbędne do uzyskania odpisu dyplomu w języku angielskim

dostępne są na stronie Centrum Obsługi Studentów

Ważne! Wybierając pliki do pobrania należy zwrócić uwagę na rok rozpoczęcia studiów!

Odbiór

Odbiór dyplomów odbywa się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej). Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl. Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu (można pobrać z linku poniżej) oraz dowód osobisty.

Formularz potwierdzenia odbioru dyplomu

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie