A A+ A++

Obecnie realizowane projekty:

Projekty Narodowego Centrum Nauki:

IoNanoFluids - hybrydy 'ciecz jonowa-nanowęgiel’ jako superlubrykanty w metalowo-polimerowych węzłach tarcia - Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Boncel (1 458 764 PLN)

Projektowanie selektywnych i bezpiecznych inhibitorów hydrolazy epoksydów hormonu juwenilijnego ukierunkowanych na wybrane szkodniki w oparciu o analizę dynamiki przestrzeni międzyatomowych i badania ewolucji enzymów. - Kierownik: dr hab. Artur Wiktor Góra (2 072 400 PLN)

Badanie wpływu dodatków do materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych na ich wrażliwość na falę uderzeniową - Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski (541 680 PLN)

Nowe wzorce koncentracji spinów dla spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oparte na domieszkowanych polimerach π-skoniugowanych - Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Stanisław Domagała (541 680 PLN)

ENIGMA: dekodowaniE NanochemiI zGłębiając cheMiczną modyfikację nAnorurek węglowych dla nowoczesnej medycyny - Kierownik: dr hab. inż. Dawid Witold Janas (1 577 280 PLN)

SONATA: Selektywnie degradujące nanocząstki polimerowe do transportu przezskórnego - UMO-2016/23/D/ST5/01312 (508 150 PLN)
Kierownik: dr inż. Anna Mielańczyk

SONATA Elektroaktywne polimery jako powłoki odpowiednie do sterowania wzrostem biofilmu bakteryjnego - UMO-2016/23/D/ST5/01306 (496 510 PLN)
Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Krukiewicz

OPUS-12 Kopolimery szczepione siloksanów i polimerów skoniugowanych - nowe wielofunkcyjne materiały dla optoelektroniki organiczne - UMO-2016/23/B/ST5/03103 (1 290 160 PLN)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski

OPUS Systemy współdostarczania leków na bazie jonowych polimerów szczepionych transportujących aniony farmaceutyczne o działaniu przeciwbakteryjnym do zastosowań w terapii skojarzonej - UMO-2017/27/B/ST5/00960 (799 350 PLN)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer

OPUS Nowe materiały organiczne hybrydowe typu "guest-host" do świecących tranzystorów organicznych - UMO-2018/31/B/ST5/03085 (1 785 000 PLN)
Kierownik: dr inż. hab. Przemysław Data, prof. PŚ

SONATA-15 Wielofunkcjonalne organiczne materiały elektroaktywne: synteza i kompleksowa charakterystyka - UMO-2019/35/D/ST5/01136 (776 400 PLN)
Kierownik: dr inż. Sandra Pluczyk-Małek

OPUS-18 Biofunkcjonalizowane pokrycia organiczne jako interfejsy neuroelektroniczne - UMO-2019/35/B/ST5/00995 (551 640 PLN)
Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Krukiewicz

OPUS Niskonapięciowe organiczne urządzenia optoelektroniczne wykorzystujące nośniki ekscypleksowe. Nowoczesne zastosowanie opóźnionej fluorescencji type E - UMO-2017/25/B/ST5/02488 (1 297 570 PLN)
Kierownik: dr inż. hab. Przemysław Data, prof. PŚ

SONATINA Hydrożele na bazie poli(gamma-kwasu glutaminowego) o potencjalnym zastosowaniu jako systemy dostarczania leków i probiotyków - UMO-2017/24/C/ST5/00162 (611 751 PLN)
Kierownik: dr inż. Iwona Kwiecień

Diamentowy Grant: Organiczne ogniwa Peltiera oparte na polimerach przewodzących - 0025/DIA/2020/49 (219 730 PLN)
Kierownik: mgr inż. Szymon Gogoc

PRELUDIUM: Badanie wpływu struktury pochodnych porfiryny na ich właściwości - UMO-2020/37/N/ST4/02435 (208 320 PLN)
Kierownik: mgr inż. Aleksandra Nyga

Projekty finansowane przez Unię Europejską:

Organic Charge Transfer Applications - 778158-OCTA (499 500 EUR)
Kierownik: dr inż. hab. Przemysław Data, prof. PŚ

Creation and development of an ERA Chair and Centre of Excellence in Organic Electronics as a strategic point of development for science and innovation in the Silesian region and Poland (ExCEED) - 952008 (2 499 500 EUR)
Kierownik: dr inż. hab. Przemysław Data, prof. PŚ

Projekty finansowane przez MEiN:

Premia na Horyzoncie: Zastosowanie Przeniesienia Ładunku w Związkach Organicznych - 385351/PnH/2018 (459 171 PLN)
Kierownik: dr inż. hab. Przemysław Data, prof. PŚ

Projekt międzynarodowy współfinansowany: Zastosowanie efektu przeniesienia ładunku związków organicznych - 3904/H2020-MSCA-RISE/2018/2 (1 452 747 PLN)
Kierownik: dr inż. hab. Przemysław Data, prof. PŚ

Premia na Horyzoncie: Stworzenie i rozwój ERA Chair oraz Centrum Doskonałości w Elektronice Organicznej jako strategiczny punkt rozwoju nauki i innowacji w regionie śląskim i Polsce - 477919/PnH 2/2020 (2 806 688 PLN)
Kierownik: dr inż. hab. Przemysław Data, prof. PŚ

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie