A A+ A++

Przewodnik po formularzach SZJK 

(formularze są dostępne w pliku do pobrania)

Formularze SZJK dla studentów/doktorantów

 • Z1-PU10 Wzór podania w indywidualnych sprawach studenckich/słuchaczy studiów podyplomowych
 • Z2-PU10 Wzór podania w indywidualnych sprawach doktoranckich
 • Z3-PU10 Wzór podania do Rektora

Formularze SZJK dla dyplomantów: praca magisterska/projekt inżynierski

 • Z1-PU12 Formularz zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej
 • Z2-PU12 Formularz zgody na udostępnienie danych
 • Z4-PU12 Formularz formatowania pracy dyplomowej

Formularze SZJK dla pracowników

 • Karta ocen i efektów uczenia (opcjonalnie) - wzór do pobrania
 • Z1-PU5 Karta działań doskonalących
 • Z3-PU5 Karta Dobrych Praktyk Dydaktycznych
 • Z1-PU7 Potwierdzenie znajomości regulaminu i zasad BHP obowiązujących w laboratorium
 • Z2-PU7 Formularz zastępstw i odrabiania zajęć
 • Z3-PU7 Protokół egzaminu ustnego
 • Z2-PU8 Protokół hospitacji
 • Z1-PU11 Karta doskonalenia zajęć/grupy zajęć
 • Z3-PU12 Formularz konsultacji pracy dyplomowej

Formularze dla kierowników katedr/osób odpowiedzialnych za działania związane z SZJK

 • Z4-PU3 Plan audytu wewnętrznego
 • Z5-PU3 Karta niezgodności
 • Z6-PU3 Raport z audytu wewnętrznego
 • Z2-PU5 Karta zatwierdzenia działań doskonalących
 • Z1-PU6 Formularz potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu z zasad etyki w dydaktyce
 • Z1-PU8 Ramowy plan hospitacji
 • Z3-PU8 Sprawozdanie z hospitacji
 • Z2-PU11 Plan doskonalenia programów studiów/kształcenia

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie