A A+ A++
 

Tematy Prac Magisterskich na rok akademicki 2022/2023

23 maja  2022 na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronach internetowych Katedr, zostaną wywieszone propozycje tematów prac magisterskich dla studentów  pierwszego semestru studiów II stopnia.

W okresie od 6 do 10 czerwca należy wybrać temat i zapisać się na niego w sekretariacie Katedry.

Studenci, którzy będą chcieli wybrać temat w innej Katedrze niż ich Katedra specjalizująca, zobowiązani są do uzyskania pisemnej zgody obu Kierowników Katedr na realizację dyplomu w wybranej Katedrze (o decyzji muszą być poinformowane sekretariaty obu Katedr).

Ostateczna decyzja o przydzieleniu tematów zostanie podjęta przez Kierowników Katedr do 15 czerwca 2022.

Po podjęciu decyzji przez Kierowników Katedr, tematy zostaną wprowadzone do systemu APD, gdzie Państwo będą musieli zatwierdzić wybór tematu.

Makrokierunek

Makrokierunek

Studia stacjonarne
Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna

Studia niestacjonarne

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie