A A+ A++

Synteza i badania fizykochemiczne polimerów skoniugowanych oraz powierzchni ciał stałych i zjawisk przebiegających na granicy faz.

Poszukiwanie i charakterystyka nowych materiałów organicznych dla optoelektroniki oraz pełna charakterystyka fizykochemiczna wybranych, ściśle zdefiniowanych struktur polimerów przewodzących.

Opracowywanie procedur modyfikacji powierzchni ciał stałych warstwami organicznymi i nadawanie powierzchni określonej funkcjonalności fizykochemicznej.

Opracowywanie eksperymentalnych i teoretycznych zagadnień permeacji gazów i par w membranach polimerowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy dotyczące membranowej separacji mieszanin gazowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie