A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Edyta Wróbel
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 22 64
E-mail: edyta.wrobel@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 608

wrobel_edyta

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3335-6241

Krótka biografia naukowa

 • Studia magisterskie na kierunku “Elektronika” specjalność “Mikroelektronika” ukończone w październiku 1995 r. (praca dyplomowa: „Wpływ warunków nanoszenia emulsji domieszkowej na rozkład rezystancji powierzchniowej na powierzchni płytki krzemowej”).
 • Praca doktorska „Analiza procesów dyfuzji planarnej w półprzewodnikach z wybranych źródeł domieszek” (promotor Prof. dr hab. Sławomir Kończak) obroniona 16 października 2001 r.

 

Zainteresowania naukowe

 • Domieszkowanie dyfuzyjne półprzewodników z rozwirowywanych źródeł domieszek
 • Technologie wytwarzania ogniwa fotowoltaicznych
 • Wykorzystanie warstw Ni-P w fotowoltaice i technice sensorowej.
 • Selektywne wytwarzanie warstw metalicznych i rezystywnych.

 

Wybrane osiągnięcia

 • Autor 24 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz ponad 50 wystąpień na konferencjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym
 • Współautorstwo 5 skryptów
 • Prace w komitecie organizacyjnym 3 konferencji międzynarodowych IMAPS (2003 r., 2009 r., 2018 r.)
 • Organizacja i koordynowanie warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą „Kalejdoskop Elektroniki” (od 2017 roku)
 • Prace w komitecie organizacyjnym ogólnopolskiego konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej” (coroczne edycje od 2018 roku)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS)

 

Nagrody i wyróżnienia

 1. 1997 rok – Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
 2. 1999 rok - Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
 3. 2002 rok – Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
 4. 2007 rok - Zespołowa Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
 5. 2016 rok – Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia organizacyjne
 6. 2018 rok – Zespołowa Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia organizacyjne
 7. 2019 rok – Indywidualna Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia organizacyjne

 

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor 17 prac magisterskich i 8 inżynierskich.
 • Przygotowanie i prowadzenie przedmiotów w języku polskim i angielskim, m.in.:
  • Projektowanie Układów Warstwowych
  • Metody i Procesy w Mikroelektronice
  • Struktury i Układy Półprzewodnikowe
  • Fizyka Mikro- i Optoelektroniczna
  • Sensory
  • Technologie Mikroelektroniczne
  • Technologie Informacyjne
  • Nowoczesne technologie pozyskiwania i akumulowania energii
  • Materials and Process for Electronics Technology
  • Przyrządy Półprzewodnikowe
  • Elektronika i Miernictwo
  • Podstawy Elektroniki

 

Wybrane publikacje naukowe

 1. Kowalik, Wróbel E., Mazurkiewicz J., 2021, Computer-aided selective production of low-resistance NiP and NiCuP layers, Microelectronics International, Vol. 36 Issue: 2, pp.157-161
 2. Kowalik, Wróbel E., Mazurkiewicz J., 2019, Selective metallization of silicon and ceramic substrates, Microelectronics International, Vol. 38 Issue: 4, pp.83-87.
 3. Filipowski W., Drabczyk K., Wróbel E., Sobik P., Waczyński K., Waczyńska-Niemiec N.. 2018, Borosilicate spray-on glass solutions for fabrication silicon solar cell back surface field, International, Vol. 35 Issue: 3, pp. 172-176,
 4. Filipowski W., Wróbel E., Drabczyk K., Waczyński K., Kulesza-Matlak G., Lipiński M., 2017, Spray-on glass solution for fabrication silicon solar cell emitter layer Microelectronics International, V 34 Issue: 3, pp. 149-153
 5. Drabczyk K., Wróbel E., Kulesza-Matlak G., Filipowski W., Waczyński K., Lipiński M., 2016, Comparison of diffused layer prepared using liquid dopant solutions and pastes for solar cell with screen printed electrodes, Microelectronics International, V 33 Issue: 3, pp. 167-171
 6. Kowalik, Wróbel E., Mazurkiewicz J., 2016, Electrical parameters of solar cells with electrodes made by selective metallization, Microelectronics International, Vol. 33 Issue: 1, pp. 36-41.
 7. Wróbel, Kowalik P., Mazurkiewicz J., 2015, Selective metallization of solar cells, Microelectronics International, Vol. 32 Issue 1, pp. 1-7.
 8. Waczyński K., Waczyńska-Niemiec N., Wróbel E., Majewska J., Libera M., Badania derywatograficzne i z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej cienkich warstw SnOx wytworzonych metodą rozwirowania roztworów SnCl45H2O+IPA, Przegląd Elektrotechniczny, 2015 91 nr 9, s. 195-198
 9. Filipowski W., Filipowska A., Waczyński K., Wróbel E., Izydorczyk W., Wyznaczanie rezystancji powierzchniowej warstwy emiterowej ogniwa słonecznego z wykorzystaniem efektywnych wartości współczynnika dyfuzji niezależnego od koncentracji domieszki, Przegląd Elektrotechniczny, 2015 91 nr 9 s. 27-28
 10. Wróbel E., Kowalik P., Waczyński K., Rezystancyjne czujniki wilgotności oparte na rozwirowywanych szkliwach krzemowych i stabilizowanej ceramice cyrkonowej, Przegląd Elektrotechniczny, 2014 90 nr 9 s. 98-100

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie