A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Mirosław Magnuski
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 24 72
E-mail: miroslaw.magnuski@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 723

e-pracownik

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5587-6104

 

Krótka biografia naukowa:

 • Studia magisterskie na kierunku “Elektronika i Telekomunikacja” specjalność “Aparatura elektroniczna” ukończone w 1991 r. (praca dyplomowa: „Rejestrator pomiarów - sterownik komory klimatycznej”).
 • Praca doktorska „Pomiar parametrów szumowych aktywnych dwuwrotników” (promotor dr hab. inż. Leon Lasek) obroniona w 2004 roku.
 • Adiunkt od 2004 roku.

 

Zainteresowania naukowe

 • Technika analogowa.
 • Radiotechnika i technika mikrofalowa.
 • Projektowanie układów analogowych,  radiowych i mikrofalowych.
 • Miernictwo elektroniczne, radiowe i mikrofalowe.
 • Wykrywanie substancji chemicznych w atmosferach gazowych.

 

Wybrane osiągnięcia

 • Autor 18 publikacji naukowych i 16 patentów.

 

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor ponad 20 prac magisterskich i inżynierskich.
 • Przygotowanie nowych wykładów, opracowanie nowych stanowisk laboratoryjnych oraz ćwiczeń tablicowych  i laboratoryjnych  z przedmiotów:
  • Układy Analogowe,
  • Radioelektronika,
  • Radiocommunication,
  • Podstawy elektroniki,
  • Miernictwo Elektroniczne.

 

Wybrane publikacje naukowe:

 • Magnuski M, Wójcik D, Surma M, Noga A, A compact widely tunable bandpass filter dedicated to preselectors, Electronics – Switz, 2021 vol. 10 iss. 18 s. 1-16 (art. no. 2315),p-ISSN: 2079-9292 e-ISSN: 2079-9292,
 • Hejczyk T., Wrotniak J, Magnuski M, Jakubik W, Experimental and numerical acoustoelectric investigation of the new saw structure with (RR)-P3HT polymer in DMMP detection, Arch. Acoust., 2021 vol. 46 no. 2 s. 313-322, p-ISSN: 0137-5075 e-ISSN: 2300-262X,
 • Wójcik D, Surma M, Noga A, Magnuski M, High port-to-port isolation dual-polarized antenna array dedicated for full-duplex base stations, IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett., 2020 vol. 19 iss. 7 s. 1098-1102, p-ISSN: 1536-1225,
 • Wójcik D, Surma M, Noga A, Magnuski M, On the design of dual-polarised linear antenna arrays with enhanced port-to-port isolation, Sensors, 2020 vol. 20 iss. 21 s. 1-19 (art. no. 6105), p-ISSN: 1424-8220.
 • Wrotniak J., Jakubik W., Powroźnik P., Stolarczyk A., Magnuski M., Akustyczne badania polimeru typu RR-P3HT do wykrywania DMMP w powietrzu, Prz. Elektrot.,2018 R. 94 nr 6 s. 70-73,p-ISSN: 0033-2097 e-ISSN: 2449-9544.

 

Wybrane patenty:

 • M. Magnuski, D. Wójcik, M. Surma, Układ przestrajanego napięciem generatora mikrofalowego o szerokim zakresie przestrajania, patent: Pat.227333, data publikacji: 30.11.2017,
 • M. Magnuski, J. Wrotniak, Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach gazowych z czujnikiem wykorzystującym akustyczne fale powierzchniowe, patent: Pat.230526, 2018,
 • M. Magnuski, D. Wójcik, M. Surma , Ogniwo filtru pasmowoprzepustowego o szerokim zakresie przestrajania do obwodów wejściowych mikrofalowych odbiorników radiowych, zwłaszcza odbiorników radia programowalnego, patent: Pat.229032, 2018 ,
 • M. Magnuski, J. Wrotniak, Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach gazowych z sensorem piezoelektrycznym,  Pat.235756,  2019,
 • M. Magnuski, D. Wójcik, M. Surma, A. Noga, Jednokanałowy mikrofalowy układ do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, , Pat.237663, 2021,
 • M. Magnuski, D. Wójcik, M. Surma, A. Noga, Wielokanałowy homodynowy układ mikrofalowy do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, Pat.237818, 2021,
 • M. Magnuski, D. Wójcik, M. Surma, A. Noga, Wielokanałowy homodynowy układ mikrofalowy z modulacją AM do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, Pat.237820, 2021,
 • M. Magnuski, D. Wójcik, M. Surma, A. Noga, Wielokanałowy układ mikrofalowy z przemianą częstotliwości do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania  zmiany rozmieszczenia  obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, Pat.237662,
 • M. Magnuski, D. Wójcik, M. Surma, A. Noga, Jednokanałowy adaptacyjny układ mikrofalowy do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, Pat.237821, 2021.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie