A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Zenon Kidoń
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 14 51
E-mail: zenon.kidon@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 604

e-pracownik

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-7535-3041

Krótka biografia naukowa

 • Studia magisterskie na kierunku "Elektronika i Telekomunikacja", specjalność "Elektronika biomedyczna" ukończone w 1989r.
 • Praca doktorska "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów stabilograficznych" (promotor prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz) obroniona w 2003 roku.
 • Adiunkt od 2004 roku.

Zainteresowania naukowe

 • Stabilografia statyczna.
 • Stabilografia nadążna.
 • Technika analogowa.
 • Przetwarzanie sygnałów cyfrowych.

Wybrane osiągnięcia

 • Autor ponad 50 artykułów naukowych.
 • Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej Tomasza Łukaszewicza "Stabilograficzne metody oceny symetrii postawy" (dyscyplina: elektronika), Gliwice, 2018r.

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.
 • Przygotowanie nowych wykładów, opracowanie nowych stanowisk laboratoryjnych oraz nowych przedmiotów w języku polskim i angielskim, m.in.:
  • Technika Impulsowa
  • Układy Analogowe
  • Electronic Devices and Circuits
  • Electronics and Measurements

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal brązowy za długoletnią służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (29.09.2008r).
 • Odznaka Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej (2.11.2010).
 • Odznaka Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej (17.05.2011).
 • Nagrody rektorskie: II stopnia za działalność dydaktyczną (14.10.1993) oraz III stopnia za działalność dydaktyczną (14.10.2012, 14.10.2015)

Wybrane publikacje naukowe z ostatnich 10 lat

 • Łukaszewicz Tomasz, Kidoń Zenon, Kania Dariusz, Pethe-Kania Krystyna, "Postural symmetry evaluation using phase approximations of the follow-up CoP trajectories", Comput. Methods Biomech. Biomed. Eng., 2021, vol. 24, iss. 1 s. 56-66.
 • Łukaszewicz Tomasz, Kania Dariusz, Kidoń Zenon, Pethe-Kania Krystyna, "Postural symmetry evaluation based on the analysis of temporary and average CoP displacements registered during the follow-up posturography", IEEE Access, 2019, vol. 7 s. 26402-26410.
 • Kidoń Zenon, Fiołka Jerzy: Evaluation postural stability using complex-valued data Fourier analysis of the follow-up posturographic trajectories. Conference proceedings: Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications (SPA), 19-21 September, 2018, Poznań, Poland. SPA 2018.
 • Pethe-Kania Krystyna, Opara Józef, Kania Dariusz, Kidoń Zenon, Łukaszewicz Tomasz, "The follow-up posturography in rehabilitation after total hip arthroplasty", Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 19, No. 1, 2017, pp. 97-104.
 • Kidoń Zenon, Fiołka Jerzy: Analiza harmoniczna zespolonego sygnału stabilograficznego. Przegląd Elektrotechniczny 2017, R. 93 nr 4 s. 185-188.
 • Łukaszewicz Tomasz, Kidoń Zenon, Kania Dariusz, Pethe-Kania Krystyna, “Postural symmetry evaluation based on shape analysis of directionally modified follow-up posturographic trajectory”, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 22, No. 5, 2016, pp. 84-88.
 • Łukaszewicz Tomasz, Kania Dariusz, Kidoń Zenon, Pethe-Kania Krystyna, "Posturographic methods for body posture symmetry assessment", Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Vol. 63, No. 4, 2015, pp. 907-917.
 • Szopa Andrzej, Domagalska–Szopa Małgorzata, Kidoń Zenon, Syczewska Małgorzata, Quadriceps femoris spasticity in children with cerebral palsy: measurement with the pendulum test and relationship with gait abnormalities, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2014, 11:166 (16 December 2014).
 • Domagalska Małgorzata, Szopa Andrzej, Syczewska Małgorzata, Pietraszek Stanisław, Kidoń Zenon, Onik Grzegorz, The relationship between clinical measurements and gait analysis data in children with cerebral palsy, Gait & Posture, Vol. 38, No. 4, 2013, pp. 1038-1043.
 • Kidoń Zenon, Fiołka Jerzy: Ocena postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, R. 90 nr 9 s. 50-53.
 • Fiołka Jerzy, Kidoń Zenon: Method for stabilogram characterization using angular-segment function. Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci., 2013 vol. 61 no. 2 s. 391-397.
 • Łukaszewicz Tomasz, Kidoń Zenon, Kania Dariusz, Pethe-Kania Krystyna, Ocena symetrii postawy z wykorzystaniem miar stopnia symetrii bilateralnej i obrotowej trajektorii stabilograficznej, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, Nr 7, 2013, ss.197-201
 • Kidoń Zenon, Kania Dariusz, Pethe-Kania Krystyna, Stabilografia nadążna w procesie przywracania symetrii postawy, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, Nr 9, 2013, pp. 87-93.
 • Kidoń Zenon, Fiołka Jerzy: Test stabilografii nadążnej. Elektronika, 2012, R. 53 nr 9 s. 123-126.
 • Fiołka Jerzy, Kidoń Zenon: Center of pressure trajectory segmentation for postural stability analysis. Conference proceedings: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2011.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie