A A+ A++

Nanożele do stymulacji autofagii

Autofagia to naturalny proces zachodzący w organizmie, który umożliwia komórkom samo degradację składników wewnątrzkomórkowych w lizosomach w celu ich recyklingu. Zaburzenia autofagii wiążą się z wieloma chorobami. Aktywacja autofagii jest niezbędna w podejściach terapeutycznych w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera (AD), choroba Parkinsona (PD), choroba Huntingtona (HD) i stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

Wiele związków regulujących autofagię jest opracowywanych do celów terapeutycznych, wśród nich trehaloza, która jest uznawana jako bezpieczny, tani, neuroochronny środek w badaniach przedklinicznych i klinicznych. Niestety, ze względu na niską biodostępność, bardzo wysokie stężenia trehalozy i częste podawanie są niezbędne dla skuteczności in vivo. Dlatego materiały, zwłaszcza nanocząstki, które uwalniają trehalozę w fizjologicznie istotnych warunkach, mogą stanowić alternatywę dla prostego podawania trehalozy w klasycznych preparatach.

W celu poprawy właściwości farmakokinetycznych trehalozy, zostaną zsyntezowane nanożele zawierające kowalencyjnie związaną trehalozę za pomocą takiego ugrupowania, aby możliwe było uwalnianie trehalozy w warunkach fizjologicznych. Najważniejszą cechą takich bogatych w trehalozę polimerycznych nanocząstek przeznaczonych do podawania dożylnego jest to, że powinny one posiadać długi czas przebywania w krwiobiegu i uwolnić wolną trehalozę w pożądanym miejscu działania.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie