A A+ A++

Obszary tematyczne

Onkologia obliczeniowa (koordynator podobszaru: Prof. Marek Kimmel, Prof. Sebastian Student)

Spersonalizowana medycyna (koordynator podobszaru: Prof. Joanna Polańska, Prof. Marek Gzik)

Biomateriały i biotechnologia medyczna (koordynatorzy podobszaru: Prof. Marek Łos, Prof. Przemysław Struk)

Informatyka obrazu i telemedycyna (koordynator podobszaru: Prof. Ewa Piętka)

Biomechanika (koordynatorzy podobszaru: Prof. Ewa Majchrzak, Prof. Ryszard Białecki)

Analiza i projektowanie leków (koordynator podobszaru: Prof. Sylwia Bajkacz, Prof. Katarzyna Krukiewicz)

Zdrowie publiczne (koordynator podobszaru: Prof. Joanna Bartnicka)

 

Jednostki PŚ skojarzone z POB1

Centrum Biotechnologii

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie