A A+ A++
Politechnika-dane ogólne

Biuro Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych

CZP4

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

 

Biuro Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych (CZP4) jest jednostką administracyjną wchodzącą w skład Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej.

Biuro Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych (CZP4) prowadzi obsługę administracyjną projektów ogólnouczelnianych oraz innych projektów o szczególnym znaczeniu dla Uczelni, zwłaszcza projektów międzynarodowych, za zgodą ich kierowników.

Projekty realizowane przez Biuro CZP4

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje

Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym

Politechnika Śląska - uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse

EURECA-PRO - The European University Alliance on Responsible Consumption and Production

NFOSiGW

Termomodernizacja domu studenckiego Solaris w Gliwicach

O nas

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie