A A+ A++

Koła naukowe

Koło Zarządzania Projektami SOLVER

Logo Solver

 

Koło Zarządzania Projektami SOLVER (w skrócie KZP SOLVER) zajmuje się poszerzaniem wiedzy, kompetencji i umiejętności z obszaru zarządzania projektami. Koło naukowe wspiera studentów w zdobywaniu praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektem. Koło prowadzi aktywną współpracę z Polskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami – IPMA Polska. Jako koło naukowe z ponad 15-letnim doświadczeniem zorganizowało i realizuje następujące rodzaje projektów oraz wydarzeń:

 • Konferencje naukowe o tematyce zarządzania projektami – PM Nights (kiedyś PM Days),
 • PM News (czasopismo KZP SOLVER o zarządzaniu projektami, posiada numer ISSN),
 • Laboratorium Project Managera - szkolenia z zarządzania projektami organizowane w ścisłej współpracy z IPMA Young Crew Polska oraz IPMA Polska,
 • DAAD – wymiana międzynarodowa i rozwijanie kompetencji w zarządzaniu projektami;
 • Szkoła PM – warsztaty o tematyce zarządzania projektami doskonalące tzw. umiejętności miękkie oraz umiejętności kierownicze i organizacyjne,
 • Projekty badawcze (badania przeprowadzane na terenie aglomeracji Śląskiej),
 • Kariera na Szpilkach,
 • SOLVER Escape Rooms – Naukowe Pokoje Zagadek,
 • CodersCamp,
 • Produkcja symulatora zarządzania i Smart City oraz inne projekty IT,
 • Projekty charytatywne i kampanie społeczne (Karma Wraca, Zwolnieni z Teorii, Bądź Uprzejmy, Akcja Krwiodawstwa, i wiele innych),
 • Współpraca z firmami oraz instytucjami związanymi z zarządzaniem projektami,
 • oraz wiele innych atrakcji, projektów i wydarzeń.


W roku 2019 KZP SOLVER zostało wyróżnione Nagrodą Rady Społecznej Politechniki Śląskiej.

Przewodnicząca: Julia Lipińska, jl307310@student.polsl.pl
Opiekun naukowy: dr inż. Seweryn Tchórzewski
Sala: C206
Profil FB: http://www.facebook.com/pm.polsl
Strona internetowa PM Nights: http://pmnights.polsl.pl/
E-mail: pm.polsl@gmail.com

 

Koło Naukowe Inżynierii Produkcji FanTech

 
Logo FanTech

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Inżynierii Produkcji.

Celami Koła są:

 1. rozbudzenie zainteresowań pracą badawczą i naukową, twórczą, samokształceniową, popularyzatorską i organizacyjną w środowisku uczestników studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 2. szerzenie wiedzy na temat istoty inżynierii produkcji jako najmłodszej z dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk technicznych,
 3. zwiększenie aktywności naukowej uczestników studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 4. rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i pracownikami naukowymi uczelni technicznych, organizacjami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami, działającymi w Polsce i za granicą,
 5. organizowanie spotkań z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin nauki,
 6. ułatwianie członkom Koła rozwijania i upowszechniania ich pracy naukowej,
 7. stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
 8. propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych i pokrewnych,
 9. nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, zarówno w kraju, jak i za granicą,
 10. stwarzanie możliwości prowadzenia badań naukowych przez zainteresowanych studentów wspólnie z doktorantami i pracownikami naukowymi oraz innymi zainteresowanymi osobami.

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ
Sala: A013
Profil FB: https://www.facebook.com/knipfantech

 

Europejskie Koło logistyczne "FENIKS"

 
Logo Feniks

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki

Europejskie Koło Logistyczne skupia studentów Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Koło pogłębia wiedzę z zakresu logistyki, przybliża zagadnienia i problemy związane z logistyką. Raz w roku Koło zajmuje się organizacją Konferencji Logistycznej "New Logistics".

Przewodnicząca: Monika Śliwka, ms303986@student.polsl.pl 
Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Marzena Kramarz prof. w PŚ
Sala: F24
Profil FB: https://www.facebook.com/EKLFENIKSPOLSL/
Strona internetowa: http://feniks.polsl.pl/
E-mail: eklfeniks@gmail.com

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Innowacji „Novum”

Logo Novum

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki

Celami Koła są:

 1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi analizy i rozwiązywania problemów innowacyjnych i technicznych oraz generowania pomysłów.
 2. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej wśród Członków Koła.
 3. Praktyczne wykorzystanie przez Członków Koła umiejętności nabytych w procesie szkoleniowym oraz własnej wiedzy naukowej we wspólnej realizacji projektów dotyczących zagadnień koncepcyjnych, konstrukcyjnych, optymalizacyjnych.
 4. Popularyzacja wiedzy na temat metod i technik rozwiązywania problemów wymagających innowacyjnego podejścia

Koło uczestniczy w przygotowaniach corocznego Dnia Innowatora.

Przewodniczący: Marta Penkala,  marta.penkala@polsl.pl
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Machnik-Słomka, Prof. PŚ, dr inż. Elżbieta Pawłowska
Sala: C206
Profil FB: https://www.facebook.com/mkn.innowacji.novum/

 

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością

 
Logo SKN Zarządzania Jakością

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

Prowadzenie badań w zakresie szeroko rozumianej jakości:

 • Życia
 • Zarządzania jakością
 • Jakości w przemyśle 4.0
 • Jakości procesów zarządzania
 • Systemów Zarządzania Jakością
 • Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Smart City w tym jakości życia w Smart City


Przewodnicząca:
Damian Skórnóg, damian.skornog@polsl.pl   
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ
Sala: C209
Profil FB: Facebook
E-mail: qualitymanagementpolsl@gmail.com

 

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Politechniki Śląskiej

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Katedra Zarządzania (ROZ4).

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Politechniki Śląskiej skupia studentów Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Członkowie Koła poszerzają wiedzę i zainteresowania związane z prawnymi aspektami funkcjonowania podmiotów prawa w tym z zakresu funkcjonowania administracji, jej relacji z jednostką i podmiotami gospodarczymi. Koło organizuje seminaria i panele dyskusyjne.

Przewodniczący: Mariusz Szczendzina, email: mariszc718@student.polsl.pl
Opiekun naukowy: dr Paweł Witkowski (bud. C. s.5)
Sala: C206

 

Studenckie Koło Naukowe Analityki Biznesowej SELECT

 
Logo SKN SELECT

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

SKN SELECT to organizacja studencka zrzeszająca studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu analityki biznesowej, m.in. z takich zagadnień jak:

 • analiza danych i programowanie,
 • zarządzaniem kapitałem i ryzykiem finansowym,
 • marketing i badania rynkowe.

Członkowie koła są kreatywnymi oraz pełnymi pasji studentami, chcącymi zdobywać doświadczenie i cenione na rynku pracy umiejętności. Koło organizuje różnego rodzaju wydarzenia (panele dyskusyjne, projekcje filmów, szkolenia), których celem jest rozpowszechnianie i wymiana doświadczeń nt. nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych wspomagających działania w organizacjach.

Przewodniczący: Michał Zochorek, michal.zochorek@polsl.pl
Opiekunowie koła: dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. PŚ; dr inż. Dariusz Zdonek; dr inż. Tomasz Owczarek
Sala: C209
Profil FB: Facebook

 

Studenckie Koło Naukowe INNOWATOR

 
Logo INNOWATOR

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

Koło Naukowe INNOWATOR skupia studentów zainteresowanych tematyką szeroko rozumianych innowacji, w zakresie m.in. transportu, telemedycyny, Przemysłu 4.0 oraz Smart City.

Celami Koła są:

 • rozwijanie zainteresowań z zakresu wdrażania innowacji w dziedzinach: organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, transportu, magazynowania, kontroli jakości, urbanizacji, infrastruktury miejskiej i komunikacji;
 • zgłębianie wiedzy na temat szeroko rozumianych innowacji w dziedzinie medycyny, transportu, przemysłu i socjologii, w szczególności: teleoperacje, robotyka medyczna, drony transportowe, Przemysł 4.0, Smart City;
 • angażowanie się w społeczne projekty, mające na celu przybliżanie seniorom wiedzy o innowacjach oraz naukę obsługi nowoczesnych urządzeń.


Działalność Koła:

 • aktywne i bierne uczestnictwo w konferencjach naukowych;
 • organizacja spotkań dyskusyjnych obejmujących tematyką wybrane zagadnienie z zakresu innowacji;
 • uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach dla studentów obejmujących swoją tematyką wdrażanie innowacji w dziedzinie: organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, transportu, magazynowania, kontroli jakości, urbanizacji, infrastruktury miejskiej i komunikacji;
 • organizacja wyjść dydaktycznych do placówek wprowadzających do swojej działalności interesujące, innowacyjne technologie.

Przewodnicząca: Julia Jurasik, julijur154@student.polsl.pl
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, dr hab. inż. Joanna Bartnicka
Sala: A013
Profil FB: Facebook
E-mail: innowator.polsl@gmail.com

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie