A A+ A++

ZADANIA DZIAŁU

Do zadań Działu Współpracy z Zagranicą należą:

 • identyfikacja potencjału Uczelni i bieżąca aktualizacja danych pod kątem współpracy międzynarodowej,
 • pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i współpracy z ośrodkami zagranicznymi,
 • przygotowywanie, zawieranie i ewidencjonowanie umów o współpracy międzynarodowej,
 • promocja potencjału Uczelni poprzez udział w międzynarodowych inicjatywach służących rozwijaniu współpracy z zagranicą,
 • udział w organizacji ogólnouczelnianych konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i konkursów o wymiarze międzynarodowym,
 • obsługa pobytu delegacji zagranicznych odwiedzających Uczelnię,
 • opracowywanie sprawozdań w zakresie współpracy z zagranicą,
 • wspieranie realizacji strategii rozwoju Uczelni poprzez współpracę z osobami kontaktowymi w jednostkach w zakresie umiędzynarodowienia,
 • organizacja służbowych zagranicznych wyjazdów rektorskich,
 • ewidencjonowanie osób przyjeżdżających z zagranicy i wyjeżdżających za granicę we współpracy z jednostkami,
 • prowadzenie witryny internetowej Uczelni w języku angielskim,
 • realizacja programów wymiany akademickiej,
 • obsługa sieci CEEPUS,
 • obsługa współpracy z NAWA

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie