A A+ A++

WYNIKI konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2020 r. w uczelniach członkowskich Konsorcjum Progres 3

Kategoria 1: Economics and Finance

 • 1st – Hana Dvořáčková
 • 2nd – Dominika Polko-Zając
 • 3rd – Adéla Špačková

 

Kategoria 2: Raw Materials, Energy and Environment

 • 1st – Andrzej Dzienia
 • 2nd – Vladislav Svozilík
 • 3rd – Wojciech Uchman

 

Kategoria 3: Health and Applications in Healthcare

 • 1st – Szymon Sieciński
 • 2nd – not awarded
 • 3rd – not awarded

 

Kategoria 4: Information Technology and Electrical Engineering

 • No applications

 

Kategoria 5: Competitive Engineering and Materials Research

 • 1st – Liwia Sozańska-Jędrasik
 • 2nd – Aleksandra Kozłowska
 • 3rd – Rafał Dojka

Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2020 r. w uczelniach członkowskich Konsorcjum Progres 3

Serdecznie zapraszamy do udziału w 9. Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum Progres 3 (z Polski, Czech i Słowacji). Konkurs jest organizowany przez VSB Ostrava i ma charakter międzynarodowy. W obecnej edycji Konkursu mogą brać udział prace doktorskie obronione w roku kalendarzowym 2020, tj. od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii tematycznych:

 1. Ekonomia, finanse i zarządzanie (Economics, Finance and Management),
 2. Surowce, energetyka i ochrona Środowiska (Raw Materials, Energy and the Environment),
 3. Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia (Health and Applications in Healthcare),
 4. Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna (Information Technology and Electrical Engineering),
 5. Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe (Competitive Engineering and Materials Research).

 Wybrane prace ze wszystkich uczelni będą oceniane przez Komisję ustanowioną w ramach Konsorcjum Progres 3, pod przewodnictwem VŠB Ostrava.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie powinny przesłać do Działu Współpracy z Zagranicą do dnia 14.06.2021 r. (włącznie) zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej na adres RN3-DWZ@polsl.pl.

Lista wymaganych dokumentów:

1) Autoreferat w języku angielskim (wersja elektroniczna) – min. 15 stron, zawierający następujące elementy (wg zaleceń organizatorów Konkursu):

 • strona tytułowa – nazwa uczelni i wydziału, tytuł dokumentu („The summary of the dissertation”), imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa studiów doktoranckich i obszaru tematycznego, rok obrony);
 • przypisy (maksymalnie 1 strona);
 • spis treści;
 • wprowadzenie, stan wiedzy w dziedzinie pracy;
 • cel pracy i wybrana metodologia;
 • streszczenie zawartości pracy;
 • rezultaty pracy i ich znaczenie dla dziedziny pracy;
 • wnioski, sugestie i rekomendacje;
 • bibliografia.

2) Praca doktorska: wersja elektroniczna w formacie .pdf lub .docx. Praca doktorska nie musi być napisana w j. angielskim

3) Oświadczenie uczestnika Konkursu I etap.

4) W mailu zgłoszeniowym należy podać kategorię konkursową, do której ma być przypisana praca.

Spośród zgłoszonych prac zostaną wybrane maksymalnie 3 najlepsze w każdej kategorii (I etap). Prace te zostaną wysłane do VSB Ostrava do dalszej ewaluacji (II etap).

Przed przekazaniem prac do II etapu do VSB Ostrava, Dział Współpracy z Zagranicą skontaktuje się z uczestnikami z prośbą o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Application form) przygotowanego przez Organizatora. Proszę nie przesyłać formularza w I etapie.

Harmonogram

Zgłaszanie prac do DWZ: 14.06.2021 – I etap konkursu

Przekazanie prac z PŚ do VSB Ostrava: 21.06.2021

Posiedzenie Komisji/II Etap Konkursu: 21 - 28.06.2021

Ceremonia rozdania dyplomów: 28.06.2021

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://progres3.vsb.cz/en/news/ oraz na stronie www.polsl.pl

Nagrody

Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii: 7000 CZK

Za zajęcie 2 lub 3 miejsca w każdej kategorii: dyplom

Za zgłoszenie pracy do oceny Komisji, ale bez zajęcia miejsca: certyfikat udziału

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą: tel. (32) 237 1944, e-mail: RN3-BWZ@polsl.pl .

Więcej informacji znajduje się w załączniku – regulaminie konkursu w języku angielskim.

The conditions of competition for the Best Dissertation Defended in 2020 (EN) Regulamin i warunki Konkursu Pobierz
Oświadczenie uczestnika Konkursu - etap I ... Pobierz
Application Form - II etap Formularz zgłoszeniowy do II etapu Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie