A A+ A++

KONTAKT

Dział Współpracy z Zagranicą

Politechnika Śląska, Rektorat, pok. 293
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

RN3@polsl.pl


Dr inż. Grzegorz Kłapyta
Kierownik Działu
Grzegorz.Klapyta@polsl.pl
telefon: 32 237 1608

Joanna Hanak
Joanna.Hanak@polsl.pl
telefon: 32 237 1959

Katarzyna Jeziorska
Katarzyna.Jeziorska@polsl.pl
telefon: 32 237 1959

Agata Kociszewska
Agata.Kociszewska@polsl.pl
telefon: 32 237 1944

Katarzyna Wojewódka
Katarzyna.Wojewodka@polsl.pl
telefon: 32 237 1959

Dr inż. Ludwina Żukowska
Kierownik Sekcji Wymiany Międzynarodowej 
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ 
Ludwina.Zukowska@polsl.pl
telefon: 32 237 1753

SEKCJA PRZYJAZDÓW – WYMIANA AKADEMICKA

ul. Akademicka 2, pok. 48

telefon:32 237 2207
mobility@polsl.pl

Aplikacja DreamApply! dla studentów zagranicznych z wymiany akademickiej (http://incoming.polsl.pl)

Martyna Jurkiewicz
Martyna Jurkiewicz@polsl.pl
przyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ KA 103 oraz przyjazdy z UE/EFTA/Turcji (umowy bilateralne)

Kamila Tokarczyk
Kamila.Tokarczyk@polsl.pl
przyjazdy i wyjazdy studentów oraz pracowników w ramach Programu Erasmus+ KA107, wyjazdy na część studiów i praktyki studentów oraz doktorantów z wydziałów

Aleksandra Waluśkiewicz
Aleksandra.Waluskiewicz@polsl.pl
przyjazdy i wyjazdy studentów oraz pracowników w ramach Programu Erasmus+ KA107 oraz przyjazdy studentów z krajów spoza UE (umowy bilateralne)

Ludwina Żukowska
telefon: 32 237 1753
Ludwina.Zukowska@polsl.pl
Umowy Bilateralne w ramach Erasmus+ KA103

SEKCJA WYJAZDÓW – WYMIANA AKADEMICKA

ul. Akademicka 2, pok. 48

telefon: 32 237 1329
mobility@polsl.pl

 

Anna Bastek
Anna.Bastek@polsl.pl
wyjazdy pracowników z programu Erasmus+ KA 103 (Kraje Programu Erasmus+)

Katarzyna Czumak
Katarzyna.Czumak@polsl.pl
wyjazdy na część studiów i praktyki studentów i doktorantów z wydziałów:

 • Architektury
 • Elektrycznego
 • Instytutu Badań nad Edukacją
  i Komunikacją
 • Transportu i Inżynierii Lotniczej

Beata Machula
Beata.Machula@polsl.pl
wyjazdy na część studiów i praktyki studentów i doktorantów z wydziałów:

 • Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
 • Matematyki Stosowanej
 • Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Danuta Stasiowska
Danuta.Stasiowska@polsl.pl
wyjazdy na część studiów i praktyki studentów oraz doktorantów z wydziałów:

 • Budownictwa
 • Chemicznego
 • Inżynierii Biomedycznej
 • Mechanicznego Technologicznego
 • Organizacji i Zarządzania

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie