A A+ A++

Stypendium dla najlepszych studentów cudzoziemców Politechniki Śląskiej rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia

 

Politechnika Śląska oferuje stypendium dla swoich najlepszych studentów cudzoziemców pierwszego semestru studiów pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Stypendium to jest dostępne dla studentów na pierwszym lub drugim cyklu kształcenia, tj. dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich.

Studenci muszą spełnić wymagania potwierdzające fakt, iż znajdowali się w gronie najlepszych uczniów/studentów w poprzednim cyklu kształcenia oraz, że wnieśli opłatę za pierwszy semestr nauki.

Całkowita kwota stypendium wynosi 21.000,00 zł. brutto i wypłacana jest w 3 ratach po każdej zakończonej sesji egzaminacyjnej na uczelni.

WYMAGANIA

Szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium znajdują się w Zarządzeniu Rektora Politechniki Śląskiej nr 65/2022 z dn. 11 marca 2022 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Wniosek o przyznanie stypendium

- Oświadczenie

- Formularz danych

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

do 31 marca (dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim) lub

do 31 października (dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze zimowym)

INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIUM DOSTĘPNE

tel. +48 32 237 1959

email: rn3@polsl.pl; joanna.hanak@polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie