A A+ A++

Stypendium projakościowe dla najlepszych studentów pochodzących z krajów spoza UE, studiujących na pierwszym semestrze

Politechnika Śląska oferuje stypendium projakościowe dla swoich najlepszych studentów pierwszego semestru studiów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej w ramach programu Excellence Initiative- Research University i rozpoczynających naukę na Politechnice Śląskiej (pierwszy semestr, pierwszy tok)

Stypendium to jest dostępne dla studentów ubiegających się o przyjęcie na każdym etapie kształcenia, tj. dla studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Studenci muszą spełnić wymagania potwierdzające fakt, iż znajdowali się w gronie najlepszych uczniów/studentów na poprzednim etapie kształcenia.

Całkowita kwota stypendium wynosi 21.000,00 zł. i wypłacana jest w 3 ratach po każdej zakończonej sesji egzaminacyjnej na uczelni.

Wymagania oraz wzór podania: szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium znajduje się w Zarządzeniu Rektora Politechniki Śląskiej nr 196/2020 z dn. 17.09.2020 r.

Terminy składania wniosków:

31 marca lub 31 października

Informacje na temat stypendium dostępne:

Tel. +48 32 237 1959

Email: rn3@polsl.pl; joanna.hanak@polsl.pl

Ulotka

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie