A A+ A++

DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY OD ROKU 1945 DO DZIŚ

opracował Prof.dr inż. Tadeusz TYRLIK (1920-2010) aktualizował dr inż. Arkadiusz Kolka

    W dwa tygodnie po zakończeniu drugiej wojny światowej w dniu 24 maja 1945 roku dekretem Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej powołano do życia "Politechnikę Śląską w Katowicach z tymczasową siedzibą w Krakowie". Działalność dydaktyczną rozpoczęto 1 czerwca 1945 roku, początkowo w Krakowie na AGH, na czterech wydziałach, w tym na Wydziale Mechanicznym. Lokalizacja Politechniki w Krakowie była tymczasowa, do momentu znalezienia odpowiedniego miejsca na Śląsku. Uzasadnieniem tego były ogromne potrzeby Górnego Śląska i sąsiednich zakładów gospodarki narodowej. W połowie czerwca 1945 roku - po jednym semestrze studiów w Krakowie - zapadła decyzja zlokalizowania Uczelni w Gliwicach. W ten sposób w 1945 roku powstała pierwsza polska wyższa uczelnia na ziemiach śląskich. czytaj dalej...

Rola Katedry Budowy Maszyn w rozwoju obrabiarek ciężkich

opracował Prof.dr hab inż. Jan Kosmol

    W artykule przedstawiono badania prowadzone w ostatnich 25 latach w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej, tj. w okresie, kiedy kierownikiem Katedry był prof. J. Kosmol. Podstawą dla przedstawienia kierunków badawczych były wybrane prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne, jakie w tym okresie zostały pomyślnie zrealizowane. Na 15 prac doktorskich, które były wzięte pod uwagę prof. J. Kosmol był promotorem 11, a pozostałych 4 prac, prof. A. Sokołowski. Uwagę skupiono na tych kierunkach badań, które dotyczą konstrukcji, eksploatacji, sterowania i automatyzacji obrabiarek, zwłaszcza ciężkich oraz zastosowania sztucznej inteligencji w wytwarzaniu. Te kierunki badań są w dalszym ciągu aktualne. czytaj dalej ...

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie