A A+ A++
Mechanika to nasza specjalność. Zapraszamy do współpracy.

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

1

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

1

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

1

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

1

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Struktury Inteligentne w Mechatronice – relacja z zajęć

Krzysztof Kawlewski
2021-11-19 16:12:13
2021-11-19 16:16:09
19.11.2021
photo

Razem z nami wytwarzaj materiały o programowalnych własnościach

Krzysztof Kawlewski
2021-07-01 14:58:32
2021-07-01 15:00:28
01.07.2021
photo

XII Warsztaty naukowe studenckiego koła Mechatroniki

Krzysztof Kawlewski
2021-06-23 19:39:08
2021-06-23 19:43:12
23.06.2021
photo

SKN Szybkobieżnych Pojazdów Gąsienicowych wypływa na szerokie wody

Krzysztof Kawlewski
2021-05-20 13:30:14
2021-05-20 13:31:28
20.05.2021
1 z 2

Więcej aktualności

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Struktury Inteligentne w Mechatronice – relacja z zajęć

Krzysztof Kawlewski
2021-11-19 16:12:13
2021-11-19 16:16:09
19.11.2021
photo

Razem z nami wytwarzaj materiały o programowalnych własnościach

Krzysztof Kawlewski
2021-07-01 14:58:32
2021-07-01 15:00:28
01.07.2021
photo

XII Warsztaty naukowe studenckiego koła Mechatroniki

Krzysztof Kawlewski
2021-06-23 19:39:08
2021-06-23 19:43:12
23.06.2021
photo

SKN Szybkobieżnych Pojazdów Gąsienicowych wypływa na szerokie wody

Krzysztof Kawlewski
2021-05-20 13:30:14
2021-05-20 13:31:28
20.05.2021
1 z 2

Więcej aktualności

Aktualności

Pokaż wszystkie

Piszą o Nas: Ozonator z Politechniki Śląskiej dla medyków

Sukces Naszych Pracowników

Wyniki konkursu pt. „Bądź jak Adam Słodowy”

Aktualności

Struktury Inteligentne w Mechatronice – relacja z zajęć

Struktury Inteligentne w Mechatronice – relacja z zajęć

W dniu 17.11.2021 r. studenci kierunku Mechatronika (Sem. VII) w ramach realizacji ćwiczeń z przedmiotu „Struktury Inteligentne w Mechatronice”, chcąc jeszcze lepiej poznać możliwości tematycznych materiałów, a przy tym urozmaicić sobie klasyczne podejście do zajęć, podjęli się trudnego wyzwania jakim było zaprojektowanie i skonstruowanie silnika napędzanego poprzez stop niklu z tytanem o nazwie Nitinol (NiTi). Zasadniczą trudność stanowiła tutaj ograniczona ilość czasu, który wynosił 1,5 godziny zegarowej. Jednak ambitni studenci tworzący dwie liczne, 36 osobowe grupy dziekańskie, wykazali się tutaj bardzo dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem tematem, a przy tym doskonałą umiejętnością pracy w grupie i świetną organizacją. Każdy z Nich potrafił zorganizować się i brać czynny udział w procesie projektowo-konstrukcyjnym realizowanego wyzwania, zbliżając się z każdą chwilą do osiągnięcia wytyczonego celu.

Pracownia Obróbki Plastycznej

Pracownia Obróbki Plastycznej Metali

Wydział Mechaniczny Technologiczny, Konarskiego 18A
Pracownia wyposażona jest w stanowiska technologiczne do prezentacji podstawowych procesów obróbki plastycznej takich jak: kucie, wyciskanie, tłoczenie, wykrawanie, prasowanie, gięcie.
Opiekun pracowni:
dr inż. Monika Chomiak
Stanowiska w pracowni używane są przede wszystkim na zajęciach laboratoryjnych z obróbki plastycznej, metod kształtowania materiałów metalowych oraz do analiz badawczych przez studentów II stopnia specjalizacji, jak też specjalności:
 • MC9 – Obróbka plastyczna metali i ich stopów
 • MC4 – Przetwórstwo metali i tworzyw

Wyposażenie pracowni

Serwoprasa hydrauliczna HM 442/18 czterokolumnowa górnocylindrowa o nacisku 400 kN

photo

Możliwości badawcze

Stanowisko można wykorzystywać do eksperymentów pozwalających na wyznaczenie siły odkształcenia plastycznego w wybranych procesach technologicznych obróbki plastycznej (wyciskanie, gięcie, kształtowanie wytłoczek, wykrawanie itp.). Charakterystyka: Nominalny skok siłownika dwustronnego działania wynosi 450 mm, a gabaryt przestrzeni roboczej wewnątrz prasy to 550x500x300 mm. Zakres prędkości sterownika wynosi 0,01-20 mm/s z dokładnością do 0,01 mm/s. Procesy kształtowania można wykonać poprzez prace ciągłą w zakresie 0,01-5 mm/s i pracę cykliczną w zakresie powyżej 5 do 20 mm/s. Prasa może pracować w trybie ręcznym i półautomatycznym. Prasa posiada czujniki siły i ciśnienia, serwozawór hydrauliczny oraz akumulator hydrauliczny. Sterowanie elementami prasy jest realizowane poprzez pulpit sterujący. Na stole prasy montowane jest oprzyrządowanie do wybranych procesów obróbki plastycznej.

Prasa mimośrodowa typ PMS-50

photo

Charakterystyka

Maszyna może służyć do prowadzenia procesów spęczania oraz kucia wyrobów z metali. Charakterystyka: Prasa mimośrodowa PMS-50, nacisk 50T, skok maks. 80 mm, moc silnika elektrycznego 5,5 kW, ilość obrotów na minutę 1430. Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn w Bydgoszczy, rok produkcji 1952r

Prasa mimośrodowa przechylna typ PMP-10

photo

Charakterystyka

Prasa mimośrodowa typ PMP-10, nacisk nominalny 10 ton, skok nastawy 8-70 mm, wysięg 160 mm, ilość skoków na min 145, rozmiar stołu : 320 x 460 mm. Rok produkcji 1959r Częstochowska Fabryka Maszyn i Odl. Żel.

Prasa z wahającą matrycą PXW-100AB

photo

Charakterystyka

Charakterystyka: Prasa obwiedniowa z wahającą matrycą FPA PXW 100 AB została zbudowana przez Warszawską Fabrykę Obrabiarek, Warszawa-Włochy, 1974r. Dane techniczne: - największa średnica wyrobu: 100 mm - nacisk: 160 T - skok: 140 mm - ilość wahań matrycy 200 l/min. - moc silnika głównego: 17 kW - obroty silnika głównego: 3000 l/min. - moc silnika pompy napędu: 10 kW - obroty silnika pompy napędu: 1000 l/min. - moc silnika pompy akumulatora: 0,8 kW - obroty silnika pompy akumulatora: 1500 l/min.

Prasa hydrauliczna PHM 63A

photo

Charakterystyka

Prasa hydrauliczna PHM 63A jest wykorzystywana do procesów kucia matrycowego, można również w zakresie max. siły nacisku 63T prowadzić inne operacje obróbki plastycznej takie jak spęczanie, kucie swobodne jak też wykrawanie. Dane techniczne: - siła prasowania : 63 T - siła otwierania : 33 T - prędkość zamykania : 136 mm/s - prędkość prasowania : 4,3 mm/s - prędkość otwierania : 122 mm/s - skok stołu : 300 mm - przestrzeń robocza (prześwit między stołami) : 600 mm - napęd (dwustopniowa pompa olej. łopatkowa-tłokowa) : PŁN-2c - silnik elektryczny : 4 kW - obroty silnika elektrycznego : 725 obr/min. - maksymalne ciśnienie : 320 kG/cm2, 32 MPa - - niskie ciśnienie : 25 kG/cm2, 2,5 Mpa - czynnik napędowy : olej hydrauliczny H30-50 % i H40-50%

Stanowisko do badań degradacji starzeniowo-zmęczeniowej kompozytów polimerowych

photo

Charakterystyka

Stanowisko wyposażone jest w indywidualny napęd pulsacyjnego układu zasilania hydraulicznego, który służył wymuszeniu odpowiedniego profilu obciążenia w każdej z próbek. Jednocześnie urządzenie zapewnia uzupełnieniu ubytków płynu roboczego w każdej z pięciu sekcji roboczych. Do każdej sekcji roboczej podłączona była jedna próbka badawcza. Zastosowane rozwiązania umożliwiały indywidualną rejestrację parametrów badań (ciśnienia, czasy, liczby cykli obciążenia) oraz programowe przerwy wynikające z założonego programu. Przerwy te pozwalały na prowadzenie badań ultradźwiękowych i termowizyjnych w celu bieżącej, nieniszczącej kontroli stanu materiału. Awaria bądź okresowe, programowe wyłączenie jednej z sekcji badanych rur nie powodowało wyłączenia pozostałych. Takie rozwiązanie dało możliwość pracy w cyklu automatycznym z okresową (dobową) kontrolą wyników badań.

Stanowisko do termowizyjnych badań diagnostycznych

photo

Charakterystyka

Rejestracja charakterystyk zmian temperatury w warunkach aktywacji diagnostycznego przepływu ciepła jest szczególnie istotna w fazie napromieniowania materiału strumieniem ciepła lampy halogenowej. Rejestrację zmian temperatury, na podstawie której określa się charakterystyki diagnostyczne, umożliwia kamera termowizyjna FLIR A-615 wraz z oprogramowaniem IRControl. Aktywację cieplną prowadzi się za pomocą układu lamp halogenowych, celem równomiernego nagrzewania całego badanego obszaru. Czas nagrzewania próbki jest regulowany za pomocą sterownika. Proces rejestracji zmian temperatury na powierzchni badanej powłoki jest realizowany po stronie powierzchni aktywowanej cieplnie.

Piec komorowy FCF –V50HC do obróbki cieplnej

photo

Charakterystyka

Piec jest niezbędny w procesach obróbki plastycznej np. do przygotowania (nagrzewania) wsadu do odkształcenia plastycznego jak też realizację obróbki cieplnej (wyżarzanie, przesycanie) międzyoperacyjnej. Podstawowe dane techniczne pieca: Maksymalna temperatura pieca - 1300°C, Maksymalna temperatura pracy ciągłej - 1250°C, Moc pieca - 9,0 kW, Wymiary komory grzejnej szer. x wys. x głęb. - 250 x 250 x 800 mm

Przyrząd do badań tłoczności metodą Erichsena

photo

Charakterystyka

Przyrząd Erichsena służy do badania tłoczności blach, taśm i bednarek celem sprawdzenia, czy tłoczność wybranego wyrobu odpowiada wymaganiom wynikającym z jego przeznaczenia, grubości oraz rodzaju i stanu materiału. Zasada próby tłoczności polega na powolnym wtłaczaniu kulisto zakończonego tłocznika stalowego w próbkę, umocowaną na matrycy i na pomiarze głębokości wytłaczanego wgłębnika w chwili wystąpienia w nim pęknięcia. Zakres stosowania tej próby obejmuje blachy, taśmy i bednarkę o grubości do 2mm i szerokości co najmniej 70mm (lecz nie większej niż 100 mm).

Twardościomierze, Brinella i Rockwella

photo

Charakterystyka

Twardościomierz Brinella typ HP-250 - przyrząd do pomiaru twardości materiału metodą Brinella polegającą na przykładaniu wgłębnika w postaci kulki z węglików spiekanych z określoną siła do powierzchni badanego elementu. Pomiar powstałego odcisku pozwala na określenie twardości zgodnie ze skalą Brinella.
Twardościomierz Rockwella - przyrząd do pomiaru twardości materiału metodą Rockwella poprzez wtłaczanie wgłębnika w powierzchnię materiału. Urządzenie potrzebne np. podczas obróbki cieplnej części, do pomiaru twardości zastosowanego materiału itp. Maksymalne obciążenie pomiarowe 150 kg, opcje obciążenia 60, 100, 150 kg, obciążenie wstępne 10 kg. Stacjonarny twardościomierz z precyzyjnym mechanizmem ładującym dla zapewnienia niezawodnych pomiarów. Łatwo regulowane obciążenie testowe, ręczna metoda testowania: obciążenie, pomiar, zwolnienie. Następnie wartość twardości Rockwella jest wyświetlana bezpośrednio na zegarze.

Pracownia Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

Pracownia Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Materiałowych oraz Mechatroniki, Robotyzacji i Technologii Ubytkowych
Pracownia wyposażona jest w aparaturę służącą do przedstawiania podstawowych procesów przetwórstwa materiałów polimerowych oraz wyznaczania ich własności. Stanowiska te używane są przede wszystkim na zajęciach laboratoryjnych z przetwórstwa tworzyw sztucznych, maszynoznawstwa, metod kształtowania materiałów metalowych i polimerowych, technologii przetwórstwa i łączenia materiałów metalowych i polimerowych. Pracownia wykorzystywana jest również jako miejsce w którym Dyplomanci prowadzą badania eksperymentalne związane z przygotowywaniem prac dyplomowych w zakresie tworzyw sztucznych.
Opiekun pracowni:
dr inż. Sebastian Sławski

Badania doświadczalne realizowane w Pracowni Badań Właściwości Mechanicznych Układów Fizycznych

Badania właściwości mechanicznych struktur i układów fizycznych.
 • Realizowane na maszynie do testów statycznych (MTS Insight 10) tj.:
  • badania trójpunktowego zginania,
  • badania ściskania i rozciągania, zginania i skręcania,
  • badania relaksacji,
  których wynikiem może być:
  • wyznaczanie charakterystyk statycznych materiałów,
  • wyznaczanie klasycznych własności mechanicznych,
  • kalibracja prototypowych czujników tensometrycznych.
 • Realizowane na maszynie do testów dynamicznych (MTS 858 TTS):
  • badania wytrzymałościowe materiałów i elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom dynamicznym i cyklicznie zmiennym (testy zmęczeniowe),
  których wynikami mogą być:
  • charakterystyki dynamiczne,
  • wykresy Wöhlera.

Wyposażenie pracowni

Wtryskarka ENGEL Victory 80

photo

Możliwości badawcze

Bezkolumnowa, hydrauliczna wtryskarka firmy ENGEL służąca do produkcji komponentów z tworzyw termoplastycznych. Wtryskarka wyposażona jest w formę z dwoma gniazdami, która wykorzystywana jest do produkcji znormalizowanych próbek przeznaczonych do przeprowadzania statycznej próby rozciągania. Urządzenie może pracować w trybie manualnym, półautomatycznym oraz automatycznym.

Maszyna wytrzymałościowa SHIMADZU Autograph AGX-V 10kN

photo

Możliwości badawcze

Precyzyjna maszyna wytrzymałościowa firmy SHIMADZU umożliwia przeprowadzanie testów wytrzymałościowych w zakresie do 10 kN. Urządzenie połączone jest z komputerem, który pozwala na archiwizację danych. Urządzenie wyposażone jest ponadto w szczęki pneumatyczne (badania w zakresie do 5 kN), szczęki zaciskane mechaniczne, zestaw do trójpunktowego zginania oraz mechaniczny ekstensometr stykowy.

Suszarka laboratoryjna SLW53STD

photo

Możliwości badawcze

Urządzenie służące do suszenia granulatów, napełniaczy wykorzystywanych do produkcji materiałów kompozytowych oraz kondycjonowania wytworzonych materiałów. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny panel służący do programowania cyklu pracy. Maksymalna temperatura: 300oC.

Stanowisko do nanoszenia powłok

photo

Możliwości badawcze

Stanowisko do nanoszenia powłok składa się z komory do napylania firmy Wolmal, sterownika Wagner EPG Sprint XE oraz pistoletu natryskowego Wagner PEM-X1. Stanowisko wykorzystywane jest w trakcie zajęć dydaktycznych do demonstracji procesu nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych metodą napylania elektrostatycznego.

Przyrząd VEB Rauenstein EPGi

photo

Możliwości badawcze

Urządzenie wykorzystywane do pomiarów odbojności.

Waga analityczna Adventurer Pro AV264CM

photo

Możliwości badawcze

Urządzenie pozwala na pomiar masy z dokładnością do 0,0001 g. Wykorzystywana jest między innymi do wyznaczania gęstości materiałów.

Zgrzewarka KmT160

photo

Możliwości badawcze

Zgrzewarka KmT 160 z napędem hydraulicznym wykorzystywana jest w trakcie zajęć dydaktycznych do demonstracji procesu zgrzewania metodą doczołową rur wykonanych z materiałów termoplastycznych.

Stanowisko do termoformowania

photo

Możliwości badawcze

Stanowisko składające się z aparatu próżniowego, płyty grzewczej oraz pompy próżniowej wykorzystywane jest w trakcie zajęć dydaktycznych do demonstracji procesu termoformowania.

Kształcenie

photo

Wybór specjalności

photo

Koła Naukowe

photo

Wybór specjalności

photo

Laboratoria i Pracownie

- Pracownia Badań Właściwości Mechanicznych Układów Fizycznych
- Pracowania Biomechatroniki i Biomanipulatorów
- Pracownia Obróbki Plastycznej Metali
- Pracownia Metod Szybkiego Prototypowania
- Pracownia Analizy Modalnej
- Pracownia Analizy i Przetwarzania Sygnałów w Układach Mechatronicznych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie