A A+ A++
Mechanika to nasza specjalność. Zapraszamy do współpracy.

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

1

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

1

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

1

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

1

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Razem z nami wytwarzaj materiały o programowalnych własnościach

Krzysztof Kawlewski
2021-07-01 14:58:32
2021-07-01 15:00:28
01.07.2021
photo

XII Warsztaty naukowe studenckiego koła Mechatroniki

Krzysztof Kawlewski
2021-06-23 19:39:08
2021-06-23 19:43:12
23.06.2021
photo

SKN Szybkobieżnych Pojazdów Gąsienicowych wypływa na szerokie wody

Krzysztof Kawlewski
2021-05-20 13:30:14
2021-05-20 13:31:28
20.05.2021
photo

Sukces Naszych Pracowników

Krzysztof Kawlewski
2021-03-31 14:53:58
2021-03-31 14:55:30
31.03.2021
1 z 2

Więcej aktualności

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Razem z nami wytwarzaj materiały o programowalnych własnościach

Krzysztof Kawlewski
2021-07-01 14:58:32
2021-07-01 15:00:28
01.07.2021
photo

XII Warsztaty naukowe studenckiego koła Mechatroniki

Krzysztof Kawlewski
2021-06-23 19:39:08
2021-06-23 19:43:12
23.06.2021
photo

SKN Szybkobieżnych Pojazdów Gąsienicowych wypływa na szerokie wody

Krzysztof Kawlewski
2021-05-20 13:30:14
2021-05-20 13:31:28
20.05.2021
photo

Sukces Naszych Pracowników

Krzysztof Kawlewski
2021-03-31 14:53:58
2021-03-31 14:55:30
31.03.2021
1 z 2

Więcej aktualności

Aktualności

Pokaż wszystkie

Piszą o Nas: Ozonator z Politechniki Śląskiej dla medyków

Sukces Naszych Pracowników

Wyniki konkursu pt. „Bądź jak Adam Słodowy”

Aktualności

Pracownia Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

Pracownia Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Materiałowych oraz Mechatroniki, Robotyzacji i Technologii Ubytkowych
Pracownia wyposażona jest w aparaturę służącą do przedstawiania podstawowych procesów przetwórstwa materiałów polimerowych oraz wyznaczania ich własności. Stanowiska te używane są przede wszystkim na zajęciach laboratoryjnych z przetwórstwa tworzyw sztucznych, maszynoznawstwa, metod kształtowania materiałów metalowych i polimerowych, technologii przetwórstwa i łączenia materiałów metalowych i polimerowych. Pracownia wykorzystywana jest również jako miejsce w którym Dyplomanci prowadzą badania eksperymentalne związane z przygotowywaniem prac dyplomowych w zakresie tworzyw sztucznych.
Opiekun pracowni:
dr inż. Sebastian Sławski

Badania doświadczalne realizowane w Pracowni Badań Właściwości Mechanicznych Układów Fizycznych

Badania właściwości mechanicznych struktur i układów fizycznych.

 • Realizowane na maszynie do testów statycznych (MTS Insight 10) tj.:
  • badania trójpunktowego zginania,
  • badania ściskania i rozciągania, zginania i skręcania,
  • badania relaksacji,

  których wynikiem może być:

  • wyznaczanie charakterystyk statycznych materiałów,
  • wyznaczanie klasycznych własności mechanicznych,
  • kalibracja prototypowych czujników tensometrycznych.
 • Realizowane na maszynie do testów dynamicznych (MTS 858 TTS):
  • badania wytrzymałościowe materiałów i elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom dynamicznym i cyklicznie zmiennym (testy zmęczeniowe),

  których wynikami mogą być:

  • charakterystyki dynamiczne,
  • wykresy Wöhlera.

Wyposażenie pracowni

Wtryskarka ENGEL Victory 80

photo

Możliwości badawcze

Bezkolumnowa, hydrauliczna wtryskarka firmy ENGEL służąca do produkcji komponentów z tworzyw termoplastycznych. Wtryskarka wyposażona jest w formę z dwoma gniazdami, która wykorzystywana jest do produkcji znormalizowanych próbek przeznaczonych do przeprowadzania statycznej próby rozciągania. Urządzenie może pracować w trybie manualnym, półautomatycznym oraz automatycznym.

Maszyna wytrzymałościowa SHIMADZU Autograph AGX-V 10kN

photo

Możliwości badawcze

Precyzyjna maszyna wytrzymałościowa firmy SHIMADZU umożliwia przeprowadzanie testów wytrzymałościowych w zakresie do 10 kN. Urządzenie połączone jest z komputerem, który pozwala na archiwizację danych. Urządzenie wyposażone jest ponadto w szczęki pneumatyczne (badania w zakresie do 5 kN), szczęki zaciskane mechaniczne, zestaw do trójpunktowego zginania oraz mechaniczny ekstensometr stykowy.

Suszarka laboratoryjna SLW53STD

photo

Możliwości badawcze

Urządzenie służące do suszenia granulatów, napełniaczy wykorzystywanych do produkcji materiałów kompozytowych oraz kondycjonowania wytworzonych materiałów. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny panel służący do programowania cyklu pracy. Maksymalna temperatura: 300oC.

Stanowisko do nanoszenia powłok

photo

Możliwości badawcze

Stanowisko do nanoszenia powłok składa się z komory do napylania firmy Wolmal, sterownika Wagner EPG Sprint XE oraz pistoletu natryskowego Wagner PEM-X1. Stanowisko wykorzystywane jest w trakcie zajęć dydaktycznych do demonstracji procesu nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych metodą napylania elektrostatycznego.

Przyrząd VEB Rauenstein EPGi

photo

Możliwości badawcze

Urządzenie wykorzystywane do pomiarów odbojności.

Waga analityczna Adventurer Pro AV264CM

photo

Możliwości badawcze

Urządzenie pozwala na pomiar masy z dokładnością do 0,0001 g. Wykorzystywana jest między innymi do wyznaczania gęstości materiałów.

Zgrzewarka KmT160

photo

Możliwości badawcze

Zgrzewarka KmT 160 z napędem hydraulicznym wykorzystywana jest w trakcie zajęć dydaktycznych do demonstracji procesu zgrzewania metodą doczołową rur wykonanych z materiałów termoplastycznych.

Stanowisko do termoformowania

photo

Możliwości badawcze

Stanowisko składające się z aparatu próżniowego, płyty grzewczej oraz pompy próżniowej wykorzystywane jest w trakcie zajęć dydaktycznych do demonstracji procesu termoformowania.

Pracownia Obróbki Plastycznej Metali

pracownia obrobki plastycznej metali

Pracownia Obróbki Plastycznej Metali

Wydział Mechaniczny Technologiczny, Konarskiego 18A
Pracownia wyposażona jest w stanowiska technologiczne do prezentacji podstawowych procesów obróbki plastycznej metali takich jak: walcowanie i ciągnienie.
Opiekun pracowni:
dr inż. Monika Chomiak

Stanowiska w pracowni używane są przede wszystkim na zajęciach laboratoryjnych z obróbki plastycznej, metod kształtowania materiałów metalowych oraz do analiz badawczych przez studentów II stopnia specjalizacji, jak też specjalności:
 • MC9 – Obróbka plastyczna metali i ich stopów
 • MC4 – Przetwórstwo metali i tworzyw

Wyposażenie pracowni

Ciągarka ławowa łańcuchowa jednożyłowa o maksymalnej sile ciągnienia 50 kN

photo

Możliwości badawcze

Ciągarki ławowe przeznaczone są do ciągnienia prostych odcinków prętów, kształtowników i rur o długościach dochodzących do kilkudziesięciu metrów.

Ciągarka jednobębnowa

photo

Możliwości badawcze

Ciągarki bębnowe przeznaczone są do ciągnienia w kręgach drutów oraz rur o małych wymiarach przekrojów porzecznych i o praktycznie dowolnych długościach. Ciągarek jednobębnowych używa się do ciągnienia drutów o większych średnicach: 6 – 16 mm. Stosowane prędkości ciągnienia wynoszą 0,3-4,0 m/s.

Dwuwalcowa walcarka laboratoryjna duo-nawrotna

photo

Charakterystyka

Walce o średnicy 46,7 mm są ułożyskowane ślizgowo w panewkach. Dolny walec jest nienastawny, natomiast położenie górnego walca reguluje się za pomocą śrub nastawczych, napędzanych ręcznie poprzez sprzężenie wspólnym walcem dwóch przekładni ślimakowych.

Po doprowadzeniu do równoległości obu walców przez opuszczenie górnego walca na dolny, nastawia się odpowiedni rozstaw miedzy nimi przez równoczesny obrót obu śrub. Napęd z silnika przekazywany jest poprzez przekładnię pasową, reduktor o przełożeniu 1:14 i sprzęgło sztywne do klatki walców zębatych, a następnie przez łączniki przegubowe na walce robocze.

Zaostrzarka walcowa do rur i prętów ciągnionych na zimno

photo

Charakterystyka

Zaostrzanie materiału odbywa się między dwoma profilowymi walcami, które wykonują ciągły ruch obrotowy o przeciwnym kierunku w ten sposób, że włożony między walce drut do wykroju luzującego jest wypychany z powrotem przez wykrój zgniatający. Podczas jednego cyklu zgniatania, tj. włożenie drutu do wykroju luzującego i wypchnięcie go przez wykrój zgniatający następuje ścienienie wsadu oraz utworzenie się podłużnej wypływki (rąbka). Aby otrzymać ścieniony koniec o przekroju kołowym, należy po każdym cyklu zgniatania drut obracać o kąt około 90. Zaostrzanie przeprowadza się odcinkami o długości w granicach do 150 mm. Długość zaostrzonego końca powinna wynosić od 20 do 300 mm, w zależności od średnicy lub wymiarów przekroju poprzecznego. W celu zaostrzenia końcówki wsadu należy ścienianie przeprowadzić w kilku wykrojach rozpoczynając od wykroju największego.

Pracowania Biomechatroniki i Biomanipulatorów

Pracownia Biomechatroniki i Biomanipulatorów rmt3

Pracownia Biomechatroniki i Biomanipulatorów

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Materiałowych oraz Mechatroniki, Robotyzacji i Technologii Ubytkowych
Pracownia wyposażona jest w stanowiska ilustrujące podstawowe zjawiska związane z biomechaniką i biomechatroniką.
Opiekun pracowni:
dr inż. Paweł Jureczko

W pracowni wykonuje się badania, takie jak:

 • Analiza ruchu,
 • Badania spirometryczne,
 • Antropometria,
 • Medycyna, rehabilitacja, wojskowość, zderzenia, ergonomia.
 • Analiza fali uderzeniowej przy wybuchu,
 • Badanie trajektorii ruchu platformy gąsienicowej,
 • Analiza ruchu poszczególnych części ciała.

Stanowiska te wykorzystywane są na zajęciach laboratoryjnych z przedmiotów:

 • Biomechanika,
 • Biomechaniki inżynierska,
 • Techniki pomiaru i analizy wielkości dynamicznych,
 • Układy biomechatroniczne,
 • Mechatronika w medycynie.

Wyposażenie pracowni

Stanowisko do analizy ruchu

photo

Możliwości badawcze

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentu pozwalającego na wyznaczenie parametrów charakteryzujących ruch badanych obiektów.
W skład stanowiska wchodzi:

 • Komputer wraz z oprogramowaniem Stream Pix i Tema,
 • Zestaw 3 kamer Basler pIA640-210gc
 • Zestaw 3 statywów pod kamery

Stanowisko umożliwia:

 • Nagrywanie obrazu z częstotliwością 200 klatek/sekundę.
 • Analiza ruchu obiektów.
 • Obróbka filmów nakręconych za pomocą innych kamer.
 • Określanie toru ruchu punktu, prędkości i przyspieszenia.

Bieżnia treningowa PRO-FORM PERFORMANCE 750 model PTL80913.0

photo

Możliwości badawcze

Bieżnia wykorzystywana jest do analizy ruchomości stawów w trakcie chodu, biegu oraz pokonywania wzniesień.

Charakterystyka:

 • zmiana płynna ruchu od 0 do 18 km co 0,1 km po płaskim terenie oraz nachylonym od 0 do 10% w stosunku do podłoża.

Spirometr bezturbinowy z oprogramowaniem firmy Piston

photo

Możliwości badawcze

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań pojemności płuc zgodnie z aktualnymi zaleceniami ATS ERS.

Możliwość pomiaru:

 • VC – pojemność życiowa
 • FEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
 • FEV1/VC – stosunek procentowy natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej
 • FVC – natężona pojemność życiowa
 • IC – pojemność wdechowa
 • TV – objętość oddechowa
 • ERV – wydechowa objętość zapasowa
 • IRV – wdechowa objętość zapasowa

Zestaw do oceny sprawności ręki produkcji Sammons Preston

photo

Możliwości badawcze

Przy pomocy tego zestawu można wykonać pomiary antropometryczne ręki człowieka

Zestaw do oceny ręki składa się z trzech elementów:

 • Dynamometr hydrauliczny: pomiar zakresu siły ścisku (do 90kg), pomiar izometryczny, wskaźnik wartości szczytowej pokazuje najwyższą wartość pomiaru do momentu wyzerowania, pięciostopniowa regulacja uchwytu 3,4 do 8,5 cm (co 1,2 cm) –wykonywanie pomiaru u pacjentów z różną wielkością dłoni, solidna i wytrzymała konstrukcja.
 • Dynamometr ściskowy kciuka: dynamometr przeznaczony jest do pomiaru zakresu siły nacisku chwytu precyzyjnego u pacjentów z urazami dłoni. Możliwość pomiaru siły do 20 kg. Wskazówka na skali pokazuje najwyższą wartość pomiaru do następnego wyzerowania.
 • Goniometr palcowy metalowy 5 ½: pomiar w zakresie 150°, krótkie ramiona przystosowane specjalnie do pomiaru zakresu ruchu paliczków.

Kształcenie

photo

Wybór specjalności

photo

Koła Naukowe

photo

Wybór specjalności

photo

Laboratoria i Pracownie

- Pracownia Badań Właściwości Mechanicznych Układów Fizycznych
- Pracowania Biomechatroniki i Biomanipulatorów
- Pracownia Obróbki Plastycznej Metali
- Pracownia Metod Szybkiego Prototypowania
- Pracownia Analizy Modalnej
- Pracownia Analizy i Przetwarzania Sygnałów w Układach Mechatronicznych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie