A A+ A++

 dr hab. inż. Mirosława Pawlyta, prof. PŚ

Dziedzina naukowa

Nauki Inżynieryjno-Techniczne

 
Dyscyplina naukowa

Inżynieria Materiałowa

 
Priorytetowy Obszar Badawczy Politechniki Śląskiej

POB3 – Materiały przyszłości

POB6 – Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

 
Działalność naukowa:
  • stopień doktora nauk o Ziemi, Geologia – 2007
  • stopień dr hab. nauk technicznych, Inżynieria Materiałowa – 2017
  • opiekun pracowni Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej (2012- 2021)
  • kierownik projektu NCN OPUS 17 ,,Poszukiwanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością – badania eksperymentalne modelowych układów nanocząstek katalitycznych” (2020-2022) – Strona www projektu
 
Zainteresowania badawcze
  • Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa (TEM, STEM, SAED, EDS, EELS);
  • Badania TEM struktury materiałów inżynierskich z rozdzielczością atomową;
  • Badania struktury materiałów węglowych (TEM, XRD, spektroskopia ramanowska);
  • Synteza, charakterystyka i ocena trwałości nanokatalizatorów;
  • Analiza zjawisk degradacji nanokatalizatorów w warunkach in situ i z wykorzystaniem techniki identycznej lokalizacji (TEM).
 
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
 
Pracownie:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie