A A+ A++

Historia

Katedra Informatyki Przemysłowej wywodzi się z Katedry Elektrotechnologii (utworzonej w 2000r.) kierowanej od początku przez prof. Czesława Sajdaka, następnie przez prof. Krzysztofa Kurka, następnie przez prof. Tadeusza Wieczorka. W 2009r. zastała ona przekształcona w Katedrę Zarządzania i Informatyki (kierowaną przez prof. T. Wieczorka), która z kolei w 2013r. została przekształcona w obecną Katedrę Informatyki Przemysłowej (kierowaną przez prof. T. Wieczorka). Obecnie Katedra Informatyki Przemysłowej liczy 17 pracowników, w tym 6 profesorów i 6 doktorantów. W zakresie dydaktycznym działalność Katedry skupia się na prowadzeniu kierunku Informatyka Przemysłowa.

Na studiach I stopnia prowadzone są studia o profilu praktycznym prowadzone są specjalności: Komputerowe Systemy Przemysłowe, Programowanie Komputerów.

Na studiach magisterskich o profilu ogólnoakademickim prowadzone są następujące specjalności: Inteligentne Systemy Przemysłowe, Programowanie Komputerów, Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych.

logo-forma podstawowa

Czym się zajmujemy?

Pracownicy i studenci mają niepowtarzalną szansę angażować się w wiele projektów, dofinansowywanych z funduszy europejskich i krajowych.

Oprócz tego studenci, wybierając Katedrę Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, decydują się na posiadanie możliwości uczestniczenia w dodatkowych i bezpłatnych:

  • seminariach naukowo-technicznych,
  • wizytach studyjnych firm informatycznych posiadających siedziby na Śląsku,
  • wszelakich szkoleniach przeprowadzanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
  • giełdach pracowniczych przeprowadzanych na terenie wydziału, uczelni oraz Górnośląsko-Zagłębiowskej Metropolii (GZM)
  • programie Corporate Readiness Certificate (CRC), który pozwala zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, a także poznać nowe obszary działalności biznesowej, aby w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
sala3
sala8

Celem Katedry jest wykształcenie większej liczby specjalistów, bardzo niezbędnych w związku z ciągłym unowocześnianiem procesów produkcyjnych i szerokim wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych.

Katedra współpracuje z wieloma międzynarodowymi firmami, które stawiają na młodych i wyspecjalizowanych w swojej dziedzinie pracowników.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie