A A+ A++

Prace badawcze

Działalność badawcza Katedry koncentruje się w dwóch obszarach: zastosowaniu metod sztucznej inteligencji w szczególności w informatycznych systemach przemysłowych oraz zastosowaniu pola elektromagnetycznego w nagrzewaniu i topieniu indukcyjnym metali i w magnetohydrodynamice metalurgicznej. Katedra specjalizuje się w budowie tzw. Inteligentnych Systemów Ekspertowych, tj. systemów informatycznych z wbudowanymi modułami sztucznej inteligencji. Systemy te mogą działać jako: wspomagające decyzje, doradcze, sterujące procesem technologicznym, monitorujące, kontroli jakości lub nadzorujące pracę urządzenia czy przebieg procesu. W tym zakresie zbudowano m.in.: Inteligentny System Ekspertowy do sterowania procesem wytwarzania stali w warunkach FERROSTAL ŁABĘDY, opracowano System Ekspertowy do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce, opracowano System Kontroli Jakości na linii montażu samochodów, Fiat Auto Poland, opracowano system oceny niezawodności i przewidywania awarii falownika średniego napięcia, opracowano System Ciągłej Predykcji temperatury stali i zawartości węgla w kąpieli stalowej w piecu łukowym oraz System Klasyfikacji Złomu przeznaczonego do roztapiania w piecu łukowym z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu.

sala9
odlewane_logo

W zakresie badań nad nowymi technologiami opracowano: technologię i metodykę wspomagania komputerowego hartowania indukcyjnego konturowego elementów stalowych o złożonych kształtach, technologię hartowania od wewnątrz rur do transportu pneumatycznego i hydraulicznego z wykorzystaniem nagrzewania gazowego i indukcyjnego, nowy typ konstrukcji nagrzewnic indukcyjnych skrośnych stosowanych w procesach przeróbki plastycznej metali, technologię kalibrowania od zewnątrz końców rur wiertniczych i przewodowych z zastosowaniem nagrzewania indukcyjnego średniej częstotliwości, stanowisko do hartowania trzpieni pielgrzymowych i kalibrowania końców rur na gorąco. Obecnie działalność badawcza Katedry koncentruje się na zastosowaniach przemysłowych metod skaningu 3D oraz opracowaniu nowej konstrukcji urządzenia do ujawniania śladów linii papilarnych.

Nasze zrealizowane projekty PBL

Projekt i budowa regulatora ciągu śmigła wirnika elektrycznego

Budowa modelu zredukowanego manipulatora panelu fotowoltaicznego

Funkcjonalny prototyp urządzenia do automatycznego cięcia przewodów jednożyłowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie