A A+ A++

Pracownia Ceramiki Funkcjonalnej i Analiz Cieplnych

 1. Nazwa Pracowni: Pracownia Ceramiki Funkcjonalnej i Analiz Cieplnych

             Laboratorium Materiałów Ceramicznych zajmuje się wytwarzaniem i badaniem szerokiego spektrum materiałów zawierających cząstki ceramiczne, lub wytwarzanych technologiami ceramicznymi. Pozyskuje, wytwarza i bada materiały z zakresu ceramiki tradycyjnej, zaawansowanych materiałów inżynierskich oraz kompozytowych. Głównymi kierunkami badań/zastosowań są zaawansowane inżynierskie materiały ceramiczne na bazie azotków i tlenoazotków dla szerokich zastosowań, m. in. przemysłu narzędziowego, budowlanego, motoryzacji czy optoelektroniki.  Badane prowadzone są zarówno w kierunku analizy właściwości podstawowych i jaki i właściwości zaawansowanych. W laboratorium prowadzi się również badania między innymi związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem technologii ceramicznych do przetwarzania i wytwarzania materiałów ceramicznych na bazie trudnych do utylizacji odpadów. Opracowuje się również nowoczesne materiały zawierające cząstki ceramiczne do zastosowań w druku 3D.

Laboratorium dysponuje klasyczną technologią ceramiczną do otrzymywania zarówno proszków, mas plastycznych jak i lejnych. Posiada szerokie możliwości mechanicznej obróbki proszków zarówno w klasycznych młynach kulowo bębnowych, jaki i wysokoenergetycznych młynach planetarnych czy krzyżakowo bijakowych. Laboratorium dysponuje szeroką gamą pieców do pracy w atmosferze powietrza oraz w gazach ochronnych pod ciśnieniem atmosferycznym. Dostępne są również piece do specyficznych zastosowań, jak piec grafitowy do pracy w temperaturze max 2200OC,  czy obrotowy piec rurowy do wypalania granulatów.

Część badawcza laboratorium obejmuje badania podstawowe jak również zawansowane badania strukturalne czy optyczne. Możliwa jest analiza rozkładu wielkości ziaren proszków w skali od 3mm do 10 nm. Badana jest również struktura krystaliczna proszków oraz próbek objętościowych. Laboratorium dysponuje również możliwościami badania parametrów widm wzbudzenia i emisji dla próbek proszkowych oraz objętościowych w zakresach UV-VIS-NIR.

 1. Posiadane wyposażenie (wykaz)
  1. Technologie przygotowania mas: młyny kulowo bębnowe, młyny atrytor, wysokoenergetyczne młyny planetarne (do 100G), młyny krzyżakowo bijakowe, homogenizatory mechaniczne i soniczne, granulatory, mieszalniki, stanowisko do przygotowywania proszków metodą liofilizacji, stanowisko (komora rękawicowa ze śluzą) do przygotowywania proszków w atmosferach ochronnych (beztlenowych) itd.
  2. Technologie formowania: prasy jednoosiowe laboratoryjne i półprzemysłowe do 50 ton nacisku, klasyczne techniki slip casting, odlewania do form bezporowatych, odlewanie cienkich folii ceramicznych, niskociśnieniowe wtryskiwanie do form bezporowatych, różne techniki wydruku 3D zawierające cząstki ceramiczne itd.
  3. Technologie spiekalnicze: laboratoryjne piece komorowe do pracy atmosferze powietrza, oraz w kontrolowanych atmosferach ochronnych do temperatury 1750OC, piece rurowe do pracy w atmosferze powietrza jak i gazów ochronnych w ciśnieniu atmosferycznym do 1600OC, grafitowy piec komorowy do pracy w atmosferach ochronnych w ciśnieniu atmosferycznym do temperatury 2200OC, półprzemysłowy obrotowy reaktor rurowy do spiekania granulatów atmosferach powietrza/ochronnych w temperaturze do 1200OC, f 150mm, D 3000mm, kolumna do wytwarzania włókien światłowodowych w atmosferze powietrza/gazów ochronnych, piece do topienia szkieł w atmosferach powietrza i gazach ochronnych itd.
  4. Technologie badawcze: do prowadzenia badań podstawowych proszków/wyrobów ceramicznych, twardościomierze, przecinarki, sypkościomierze, mierniki gęstości, lepkościomierze itd., analizatory wielkości ziaren metodą dyfrakcji laserowej w zawiesinach, analizatory składu fazowego metodą XRD, analizatory zawartości tlenu i azotu w próbkach stałych i proszkowych, stanowiska do badania właściwości optycznych w zakresie UV-VIS-NIR, spektrometry, spektrofluorymetr do badań również w podwyższonych temperaturach, stanowisko do badań właściwości magnetycznych, defektoskopia ultradźwiękowa.
 1. Osoba odpowiedzialna za Pracownię
  dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
  e-mail: Grzegorz.Moskal@polsl.pl
  tel.: +48 32 6034437

Powrót do wyboru Pracowni

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie