A A+ A++
Strona-1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 6

 

Inżynieria materiałowa,
studia stacjonarne I stopnia

Opis kierunku:

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • materiały w środkach transportu
  • spawalnictwo i obróbka cieplna
  • technologie materiałowe


Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu 
podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach,
nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu
materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich
struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. 
Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać
trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania
w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez
zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz
powierzchniowej. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są
przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy
produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów
metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Znajdują
zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach
zapewniania jakości, działach badawczo-rozwojowych, biurach
projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych,
badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem
materiałów i technologii.

 

Inżynieria materiałowa,
studia niestacjonarne I stopnia

Opis kierunku:

 • niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • materiały w środkach transportu,
  • spawalnictwo i obróbka cieplna,
  • technologie materiałowe.

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu
podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach,
nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu
materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich
struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.
Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać
trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w
inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez
zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz
powierzchniowej. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są
przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności
inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy
produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów
metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Znajdują
zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach
zapewniania jakości, działach badawczo-rozwojowych, biurach
projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych,
badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem
materiałów i technologii.

 

Studiuj na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach

Zostań #jestemzpolsl

Powrót do strony głównej Katedry Technologii Materiałowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie