A A+ A++
Historia

Inżynieria materiałowa była obecna na Wydziale Inżynierii Materiałowej praktycznie od początku jego istnienia. W roku 1969 utworzona została Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów, która została, w roku 1971, przekształcona w Instytut Inżynierii Materiałowej. Jednym z organizatorów tego Instytutu i pierwszym Dyrektorem był prof. dr hab. inż. Adam Gierek. Jego następcą był prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny. Był to okres pionierskich działań mających na celu wypromowanie w Polsce inżynierii materiałowej. Interdyscyplinarny charakter inżynierii materiałowej sprawił, że w wymienionych jednostkach powstawały specjalistyczne zespoły badawcze grupujące naukowców tych samych lub pokrewnych specjalności. Kierownikiem jednego z nich był prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny, który skupił wokół siebie specjalistów z zakresu szeroko rozumianej nauki o materiałach. W trakcie reorganizacji Wydziału Metalurgicznego w roku 1991, grupa ta stała się w naturalny sposób zalążkiem Katedry Nauki o Materiałach – jednej z wyodrębnionych z ówczesnego Instytutu Inżynierii Materiałowej. Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej została utworzona 1 listopada 2019 roku na bazie Instytutu Inżynierii Materiałowej. 1 lipca 2021 roku  Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii zmieniła nazwę na Katedrę Technologii Materiałowych. 

Od 1 września 1997 roku do 31 sierpnia 2009 roku kierownikiem Katedry był wychowanek profesora Maciejnego, a równocześnie jeden z Jego najbliższych współpracowników – prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk. Od 1 września 2009 roku Jego obowiązki przejął dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. PŚ, początkowo jako kierownik Katedry, a później po przekształceniu jej w Instytut Nauki o Materiałach jako jego Dyrektor. Funkcje te pełnił do 31 sierpnia 2017 roku. W tym dniu Instytut powrócił do nazwy Instytut Inżynierii Materiałowej.  Dyrektorem Instytutu z dniem 1. września 2017 roku został dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ. Z dniem 1 listopada 2019 roku  Instytut Inżynierii Materiałowej przekształcony został w Katedrę Zaawansowanych Materiałów i Technologii. Natomiast 1 lipca 2021 Katedra zmieniła nazwę na Katedra Technologii Materiałowych, której to Kierownikiem został dr. hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ.
Od 01.03.2023 roku po. kierownika Katedry pełni dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ. (Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej).

Kalendarium

15.06.1969

Utworzenie Wydziału Metalurgicznego

Na Wydziale funkcjonują trzy Katedry:

 • Metalurgii Surowcowej,
 • Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów,
 • Stali, Stopów i Przeróbki Plastycznej.

01.10.1971

Utworzenie Instytutu Inżynierii Materiałowej

Instytut powstał przez połączenie Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów z częścią Katedry Stali, Stopów i Przeróbki Plastycznej. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Adam Gierek. W chwili powstania Instytutu jego wewnętrzną strukturę tworzyły cztery zespoły naukowo-dydaktyczne:

 • Zespół Materiałoznawstwa i Fizyki Metali, kierownik – prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny,
 • Zespół Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów, kierownik – prof. dr inż. Tadeusz Lamber,
 • Zespół Przeróbki Plastycznej, kierownik – doc. dr hab. inż. Leszek Godecki,
 • Zespół Technologii Materiałów, kierownik – prof. dr hab. inż. Adam Gierek.

13.03.1972

Utworzenie Środowiskowego Laboratorium Inżynierii Materiałowej

Kierownikiem Laboratorium został dr inż. Henryk Woźnica.

01.03.1976

W Instytucie Inżynierii Materiałowej utworzono laboratoria:

 • Stopów Specjalnych i Metalurgii Proszków, kierownik – dr inż. Jerzy Gierek,
 • Odlewnictwa i Obróbki Powierzchniowej, kierownik – dr inż. Lech Bajka,
 • Tworzyw Ceramicznych i Kompozytów, kierownik – dr inż. Janusz Gajda,
 • Obróbki Cieplnej i Cieplno-chemicznej, kierownik – dr inż. Henryk Woźnica,
 • Walcowania i Podstaw Obróbki Plastycznej, kierownik – dr inż. Andrzej Sobański,
 • Kuźnictwa, Ciągarstwa i Tłocznictwa, kierownik – dr inż. Franciszek Grosman,
 • Metalografii, kierownik – dr inż. Marek Hetmańczyk,
 • Badań Strukturalnych, kierownik – dr inż. Barbara Rauszer,
 • Badań Fizykochemicznych, kierownik – mgr Michał Żelechower,
 • Badań Wytrzymałościowych, kierownik – mgr inż. Wiesław Chladek.

04.06.1976

Likwidacja Środowiskowego Laboratorium Inżynierii Materiałowej

22.02.1980

Przekształcenie Instytutu Inżynierii Materiałowej w Centrum Uczelniano-Przemysłowe

01.12.1981

Dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej zostaje prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny

W Instytucie w miejsce istniejących laboratoriów utworzono:

 • Zakład Materiałoznawstwa, kierownik – prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny,
 • Zakład Mechaniki Materiałów, kierownik – prof. dr hab. inż. Tadeusz Lamber,
 • Zakład Przeróbki Plastycznej, kierownik – doc. dr hab. inż. Franciszek Grosman,
 • Zakład Odlewnictwa, kierownik – doc. dr hab. inż. Eugeniusz Krzemień,
 • Zakład Stopów Specjalnych i Warstw Ochronnych, kierownik – prof. dr hab. inż. Adam Gierek,
 • Zakład Ceramiki, kierownik – prof. dr inż. Stanisław Pawłowski,
 • Zakład Kompozytów i Tworzyw Sztucznych, kierownik – doc. dr inż. Izabella Hyla.

16.12.1981

Likwidacja Centrum Uczelniano-Przemysłowego

Instytut Inżynierii Materiałowej uzyskał ponownie status wewnętrznej jednostki naukowo-dydaktycznej Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej.

01.10.1988

Wydział Metalurgiczny zmienia nazwę na Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

01.10.1991

Reorganizacja Wydziału – powstaje Katedra Nauki o Materiałach

Struktura instytutowa została zamieniona na strukturę katedralną.  Z Instytutu powstały:

 • Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej, kierownik – prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman,
 • Katedra Technologii Stopów Metali, kierownik – prof. dr hab. inż. Adam Gierek,
 • Katedra Kompozytów, kierownik – dr hab. inż. Izabella Hyla,
 • Katedra Nauki o Materiałach, kierownik – prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny.

01.10.1992

Wydział zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania

01.10.1995

Wydział zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu

01.09.1997

Kierownikiem Katedry zostaje prof. dr. hab. inż Marek Hetmańczyk

W Katedrze funkcjonują cztery zakłady:

 • Zakład Materiałów Ceramicznych, kierownik – dr hab. inż. Stanisław Serkowski prof. nzw. w Pol. Śl.
 • Zakład Inżynierii Jakości, kierownik – prof. dr hab. inż. Adam Hernas
 • Zakład Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej, kierownik – prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk
 • Zakład Stereologii i Badań Modelowych, kierownik – dr hab. inż. Jan Cwajna prof. nzw. w Pol. Śl.

01.10.2002

Wydział zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

01.09.2006

Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry

W Katedrze zlikwidowano Zakład Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej, Zakład Inżynierii Jakości oraz Zakład Stereologii i Badań Modelowych. W ich miejsce utworzono:

 • Zakład Materiałów Metalicznych, kierownik – dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. PŚ
 • Zakład Badań Materiałów, kierownik – prof. dr hab. inż. Jan Cwajna.

01.09.2013

Katedra Nauki o Materiałach przekształca się w Instytut Nauki o Materiałach

Dyrektorem Instytutu został dr. hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. PŚ.
W Instytucie funkcjonowały cztery zakłady:

 • Zakład Ceramiki i Kompozytów, kierownik – prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka -Lizer,
 • Zakład Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej, kierownik – dr hab. inż. Lucjan Swadźba, prof. PŚ.,
 • Zakład Materiałografii, kierownik – prof. dr hab. inż. Jan Cwajna,
 • Zakład Materiałów Inżynierskich, kierownik – dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ.

01.09.2017

Instytut Nauki o Materiałach przekształca się w Instytut Inżynierii Materiałowej

Dyrektorem Instytutu został dr. hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ.

W Instytucie funkcjonowały trzy zakłady:

 • Zakład Ceramiki, Kompozytów  i  Technologii  Odlewniczych, kierownik dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
 • Zakład Inżynierii  Powierzchni  i  Przeróbki  Plastycznej,  kierownik dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ,
 • Zakład Badań i Mechaniki Materiałów, kierownik dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ.

01.10.2019

Wydział zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Materiałowej

01.10.2019

Instytut Inżynierii Materiałowej przekształca się w Katedrę Zaawansowanych Materiałów i Technologii

Kierownikiem Katedry został dr. hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ.

01.07.2021

Katedra zmienia nazwę na Katedra Technologii Materiałowych

Kierownik Katedry: dr. hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ. (do 09.03.2023 r.)

po. Kierownik Katedry: dr. hab. inż. Kinga Rodak, , prof. PŚ.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie