A A+ A++

Studia podyplomowe
- MANAGER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 

INFORMACJE O KIERUNKU

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów podyplomowych „Menadżer Bezpieczeństwa Informacji” na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach otrzymują uzupełnienie wykształcenia w zakresie nauk technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach, w tym w przemyśle, samorządzie i służbie zdrowia na stanowiskach: manager bezpieczeństwa informacji, manager systemu bezpieczeństwa informacji.

Absolwenci studiów podyplomowych, są w szczególności przygotowani do prac w zakresie: bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ciągłości działania przedsiębiorstwa, ochrony informacji wrażliwych w obiegu informacji w jednostkach samorządowych, administracji publicznej i ochrony informacji wrażliwych w obiegu informacji medycznej. Interdyscyplinarność problematyki związanej z bezpieczeństwem informacji powoduje, że absolwenci łączą wiedzę inżynierską z umiejętnościami zarządzania ryzykiem i informacją.
Absolwenci studiów podyplomowych „Manager bezpieczeństwa informacji” spełniają nowoczesne wymagania zawodowe stawiane kadrze managerów bezpieczeństwa informacji w przemyśle, samorządzie, administracji publicznej i służbie zdrowia.

Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją, jednostkach projektowych, doradczych, jednostkach gospodarczych, administracyjnych, samorządowych w których wymagana jest wiedza techniczna i informatyczna.

Uczestnicy po zdanych egzaminach uzyskują w ramach studiów podyplomowych certyfikaty: Information Security Manager wg ISO 27001 (akredytowany przez BMWD, zgodny z kryteriami Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dn. 12.10.2018), Chief Security Officer (nie akredytowany), Manager ciągłości działania wg ISO 22301 (nie akredytowany) – certyfikaty wydawane są przez CIS Certification & Secutity Service, a po wniesieniu dodatkowej opłaty administracyjnej EOQ, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu EOQ Information Security Manager wg ISO 27001.

Uczestnicy dodatkowo mają możliwość uzyskania wartościowych na rynku pracy certyfikatów wydawanych przez Quality Austria – Polska: „Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania”, „Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.

Liczba uczestników studiów: 20

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 
 

Przedmiot

Liczba godzin

1.

Zarządzanie strategiczne, operacyjne, procesowe

24

2.

Zarządzanie projektami

8

3.

Industry 4.0 / Placówki med. / Samorządy

4

4.

Przywództwo, rozwój firmy i zarządzanie wiedzą

16

5.

Ocena bezpieczeństwa informacji (TISAX)

6

6.

Zarządzanie ryzykiem

16

7.

Bezpieczeństwo informacji

32

8.

Ciągłość działania

24

9.

Data center

8

10.

Zintegrowane systemy zarządzania

24

11.

Auditowanie

8

12.

Moduł dyplomowania

40

Razem:

210

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 900 zł (1 950 zł/semestr)

 

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Aleksandra Matera-Świtała
tel. 32 603 40 29

Rekrutacja - SPD Manager Bezpieczeństwa Informacji

 

Powrót do strony głównej Katedry Technologii Materiałowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie