A A+ A++

Studia podyplomowe
- INŻYNIERIA JAKOŚCI

 

INFORMACJE O KIERUNKU

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów podyplomowych “Inżynieria jakości” otrzymują uzupełnienie wykształcenia w zakresie nauk technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach, w tym w przemyśle, w działach: kontroli i badań, planowania jakości, utrzymania produkcji oraz systemów zarządzania jakości w przedsiębiorstwie.
Absolwenci studiów podyplomowych są w szczególności przygotowani do prac w zakresie: planowania jakości, planowania oraz wykonywania kontroli i badań, realizacji produkcji z wykorzystaniem statystycznego sterowania procesami, wdrażania, utrzymania i funkcjonowania, doskonalenia systemu zarządzania jakością (wg. ISO 9001:2015), wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością, auditowania systemu zarządzania jakością.
Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją w wybranym zakresie, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna i umiejętności organizacyjne. Słuchacze dodatkowo mają możliwość uzyskania wartościowych na rynku pracy uprawnień zawodowych, w tym potwierdzonych zaświadczeniem: Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Jakością, a także certyfikatami jednostki wydanych przez Quality Austria – Polska, tzn. Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.

Liczba uczestników studiów: 16

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 
 

Przedmiot

Liczba godzin

1.

System Zarządzania Jakością

22

2.

Audit wewnętrzny

8

3.

Narzędzia jakości

16

4.

Planowanie jakości

20

5.

Six Sigma i Lean Management

22

6.

System Zarządzania Energią ISO 50001

6

7.

Certyfikacja systemu zarządzania

4

8.

Nadzór nad udokumentowaną informacją

6

9.

Zarządzanie wiedzą

8

10.

Nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań

4

11.

Zaawansowane metody i techniki badań

12

12.

Kontrola jakości wytwarzania

22

13.

Zastosowanie statystyki w rozwiązywaniu problemów jakości

20

14.

Moduł dyplomowania

40

Razem:

210

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 800 zł (2 900 zł/semestr)

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Aleksandra Matera-Świtała
tel. 32 603 40 29

Rekrutacja - SPD Inżynieria jakości

Powrót do strony głównej Katedry Technologii Materiałowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie