A A+ A++
IM_2023_IIst_01
IM_2023_IIst_02
IM_2023_IIst_03
IM_2023_IIst_04
IM_2023_IIst_05
IM_2023_IIst_06
IM_2023_IIst_07
IM_2023_IIst_08
IM_2023_IIst_09
IM_2023_IIst_10
IM_2023_IIst_11

 

Inżynieria materiałowa,
studia stacjonarne II stopnia

Opis kierunku:

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • inżynieria jakości,
  • kompozyty i tworzywa sztuczne,
  • materiały i technologie w lotnictwie,
  • materiały i technologie w motoryzacji,
  • nowoczesne materiały i technologie*
   * ("Nowoczesne materiały i technologie" jest kompilacją wszystkich specjalności i zawiera 6 grup przedmiotów do wyboru: Inżynieria jakości, Inżynieria powierzchni, Kompozyty i tworzywa sztuczne, Materiały i technologie łączenia w energetyce, Materiały i technologie w lotnictwie, Materiały i technologie w motoryzacji. Studenci wybierają 2 grupy przedmiotów).

Zajęcia odbywają się na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach od poniedziałku do piątku (od godz. 8.00 do 16.00, a dla zajęć hybrydowych od godz. 16.00 do godz. 20.45).

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku inżynieria materiałowa studiów drugiego stopnia
posiada wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i projektowania
materiałów inżynierskich do zastosowań w praktyce przemysłowej;
technologii ich wytwarzania, przetwórstwa materiałów; metod
kształtowania oraz badania własności i struktury materiałów
inżynierskich. Jest przygotowany do podejmowania działalności
inżynierskiej, bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie,
udoskonalaniu oraz kontroli jakości materiałów jak również do prac
wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle i
jednostkach gospodarczych. Posiada podstawowe umiejętności zarządzania
i pracy w zespołach, działania w sytuacjach kryzysowych oraz
komunikacji interpersonalnej. Umiejętnie korzysta z obsługi
specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa
techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich.
Nabyta wiedza predysponuje go do pracy w działach produkcyjnych dużych
zakładów przemysłowych, w działach zapewnienia jakości, zespołach
badawczo-rozwojowych, biurach projektowych. Jest przygotowany do pracy
w dużych, średnich i małych firmach produkcyjnych, usługowych,
handlowych oraz firmach doradztwa technicznego zajmujących się
transferem materiałów i technologii. Absolwent kierunku inżynieria
materiałowa będzie specjalistą w zakresie podejmowania działalności
inżynierskiej, gospodarczej i badawczo-rozwojowej w wielu gałęziach
przemysłu: motoryzacyjnego, energetycznego, lotniczego,
metalurgicznego; przy produkcji, przetwórstwie, doborze, udoskonalaniu
oraz kontroli jakości głównie materiałów metalicznych, jak również
ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.

Inżynieria materiałowa,
studia niestacjonarne II stopnia

Opis kierunku:

 • niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • inżynieria jakości,
  • kompozyty i tworzywa sztuczne,
  • materiały i technologie w lotnictwie,
  • materiały i technologie w motoryzacji,
  • nowoczesne materiały i technologie*
   * ("Nowoczesne materiały i technologie" jest kompilacją wszystkich specjalności i zawiera 6 grup przedmiotów do wyboru: Inżynieria jakości, Inżynieria powierzchni, Kompozyty i tworzywa sztuczne, Materiały i technologie łączenia w energetyce, Materiały i technologie w lotnictwie, Materiały i technologie w motoryzacji. Studenci wybierają 2 grupy przedmiotów).

Zajęcia odbywają się na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach w piątki (od godz. 16.00 do 20.45), soboty i niedziele (od godz. 8.00 do 20.15).

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin
nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania,
przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod
badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości
mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować
materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać
je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Absolwenci kierunku
inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych
rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej
bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego
rodzaju materiałów. Znajdą zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych
zakładów, w działach zapewniania jakości, w zapleczu naukowo-badawczym,
biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach
produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących
się transferem materiałów i technologii.

Aplikuj na studia II stopnia. Zapraszamy.

Studiuj na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach

Zostań #jestemzpolsl

Powrót do strony głównej Katedry Technologii Materiałowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie